Září 2018

Poslední zářijový týden jsme strávili v tábořišti Studánka u Vernéřovic. Záměrně jsme zvolili termín, do kterého bude zasahovat státní svátek, aby se k nám ve čtvrtek odpoledne mohli přidat i rodiče a zůstat s námi i v pátek.

Kytary

21.09.2018

Největší téma posledního dne tohoto týdne byly kytary. Děti se nemohly dočkat, až objednané kytary dorazí. Bohužel se tak během vyučování nestalo, takže jsme improvizovali s kbelíky. Bylo i divadlo. Každá skupinka si připravila dramatický výstup na téma zvířátka. Ocitli jsme se na smetišti, v africké savaně i na rozkvetlé louce. Nejčastějším...

Zkameněliny

20.09.2018

Dnešek jsme strávili kreativním tvořením 🙂. Začali jsme výrobou dárku pro včerejšího oslavence Pepíčka. Součástí narozeninového rituálu je i to, že oslavence děti obkreslí na velké plátno a napíší, co mají na něm rády a co mu přejí. Pepíček dnes nechtěl být obkreslován, tak jsme mu obkreslili Gábina😁. Všichni pak Pepíčkovi přečetli, co mu...

Narozeniny

19.09.2018

Dnešní den byl sváteční. Slavili jsme Pepíčkovy narozeniny. Prožili jsme si společně s jeho rodiči narozeninový rituál a dozvěděli jsme se plno drobností z jeho života. Poté jsme se již vrhli na angličtinu. Zatímco starší děti konverzovaly s Mary, na zahradě probíhala matematika v pohybu :) Na závěr dne jsme počítali náklady na stravu na adaptačním...

Volby :)

18.09.2018

Dnešním tématem bylo násobení a příprava na adapťák, kam jedeme příští týden. Děti si sestavily jídelníček, co budou vařit, a sepsaly si nákupní seznam, co je na to třeba koupit. Za domácí úkol mají zjistit ceny těchto položek. Dnes se také konaly volby do funkce pokladníka. Z prvního kola vítěz nevzešel, tak se konalo druhé kolo, do kterého...

Lidské dary

17.09.2018

Dnes jsme si povídali další velký příběh, tentokrát o příchodu lidí. Zabývali jsme se dary, které byly člověku dány do vínku. A bavili jsme se o tom, co mu umožňují. Po přestávce si pro nás Hanička připravila představení loděnky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a seznámili jsme se i se zlatým řezem a Fibonacciho posloupností. Na závěr jsme...

V tělocvičně si děti po důkladném protažení a zahřívacích honičkách mohly vyzkoušet různá stanoviště. Například šplh na tyči, na laně, kruhy, trampolínky, žíněnky k nácviku kotoulu.
Po výborné svačině, kterou pro nás tento týden chystala Kačka, si děti ve skupinkách nacvičily krátké scénky na téma setkání pračlověka s moderním člověkem. To se nám...

Dnes zaznamenali největší úspěch dinosauři, kteří asistovali při čtení a psaní písmen. Starší děti počítaly zrníčka, o které si chuďas řekl císařovi za to, že vymyslel hru králů. To byla dnešní mozková rozcvička. Zavzpomínali jsme i na staré časy a děvčata se vystřídala v roli učitelky. Zkoušení na tabuli bylo nelítostné :) Vyjmenovaná slova jsme...

Dnes nám na zahradě sekali trávu, takže jsme byli hodně ve třídě, ale i tak jsme se učili v pohybu. Prvňáčci se seznámili s jednotkami, desítkami, stovkami i tisíci. Poměřili si, kolik jednotek se vejde do desítky, kolik desítek do stovky a kolik stovek do tisíce. Pak jsme umístili krabičky s perlovým materiálem do šatny a každý dostával úkoly:...

Dnešní den jsme věnovali doladění postupů při samostatné práci na pomůckách. Už se nám to celkem daří:
- vzít si kobereček
- donést si pomůcku z určeného místa
- napsat si do deníku čas, kdy jsem začal/a pracovat
- podle popisku na pomůcce si do deníku zapsat, s čím pracuji
- začít a dokončit svoji práci...

Dnes jsme si vyprávěli druhý velký příběh o vzniku života na Zemi. Povídali jsme si pohádku o Slunci, které pozorovalo naši krásnou Zemi a sledovalo, jak se narušila její rovnováha. Se Zemí to vypadalo hodně špatně, ale pak se stal zázrak! Objevil se život. Živé organismy se začaly živit tím, co způsobovalo nerovnováhu, a Země byla zachráněna....

Dneska se děti seznámily s Lukášem, který bude jejich průvodcem páteční akční dny. Začali jsme pohybovými hrami v písku, pak nejrůznějšími štafetami v tělocvičně a poté jsme na zahradě kreslili svoji rodinu jako hudební nástroje. Následovalo rytmizování vět, které si děti vymýšlely, a dramatizace strašidelných písniček. O půl druhé si Lukáš...

Dnes jsme si vyprávěli první velký příběh s podivným názvem Bůh, co nemá ruce :) Zabývali jsme se tím, jak vznikl vesmír a jak funguje nejen celý vesmír, ale i každá nepatrná částečka. Děti si vyzkoušely, jak se chovají částečky v plynu, v kapalině i v pevné látce. A to i v závislosti na měnící se teplotě:)

Dnes jsme se seznámili s Mary Jean. Děti si v angličtině zahrály hru na stonožku a povídaly si o tom, kdo má co rád. Postupně jsme začali představovat také jednotlivé Montessori pomůcky. Všichni už vědí, že si pracovní plochu vyhrazujeme koberečkem a že každá věc má svoje vlastní místo. Menší žáci pracovali s modročervenými tyčemi, starší s...

Pravidla

04.09.2018

Dneska si děti nastavovaly společná pravidla. Skupinky vypracovaly vlastní verzi, kterou pak prezentovaly ostatním. Rozpoutala se velká diskuze. Nejvíce diskutovaný bod bylo lezení po stromech:) Jako společné pravidlo byly zapsány jen ty návrhy, s kterými souhlasili úplně všichni. Namalovali jsme obraz, který nám bude viset ve třídě. V prostoru...

Nový školní rok jsme zahájili společně s rodinami našich školáků piknikem. Těšíme se na zítra.