Montessori pomůcky

11.09.2018

Dnešní den jsme věnovali doladění postupů při samostatné práci na pomůckách. Už se nám to celkem daří:
- vzít si kobereček
- donést si pomůcku z určeného místa
- napsat si do deníku čas, kdy jsem začal/a pracovat
- podle popisku na pomůcce si do deníku zapsat, s čím pracuji
- začít a dokončit svoji práci
- po dokončení práce uklidit pomůcku zase na její místo
- sbalit a uklidit kobereček.

Prvňáčci se zabývali písmeny - modelovali je z plastelíny, podle předlohy vyhledávali tvary dřevěných psacích a tiskacích písmen a párovali je, určovali polohu daného písmena ve slově atd. Oblíbená byla hra na obchod. Nejprodávanějším artiklem byla čokoláda a Fanta. A ceny byly obzvláště příznivé! :) Velmi žádanou pomůckou byly i symboly slovních druhů. Ty šly z ruky do ruky! Skřítkové měli s pojmenováním, ukazováním a počítáním spoustu práce:) K nejrůznějším početním operacím posloužila multiplikační tabule, známková hra i perlový materiál. Došlo i na dělení trojúhelníků podle délek stran. Některá děvčata již bezpečně rozeznají tvary všech států v Evropě, protože skládání puzzle Evropy věnovala spoustu času. Jiní se zabývali vývojem obojživelníků či hmyzu. Byl to činorodý den. Zítra se těšíme na Mary Jean a angličtinu.