Dokumenty

přihlášení do spolku

Přihláška do spolku, souhlas s GDPR

Pokud se chcete stát podporujícím členem spolku, jsou tyto soubory určené pro Vás.

Pro přijetí do spolku je nutné odevzdat podepsané oba dokumenty a uhradit členský poplatek.

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

aneb jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

výroční zprávy

Výroční zpráva spolku za školní rok 2022/2023

šestý rok fungování školy

Výroční zpráva spolku za přechodné období roku 2021 a polovinu roku 2022

přechodné období (sladění hospodářského roku se školním) - čtvrtý a pátý rok školy - tvorba programu Děti země

Výroční zpráva spolku za rok 2020

třetí rok fungování školy (již fungují všechna tři trojročí), druhý rok školky a první rok dílniček 

Výroční zpráva spolku za rok 2019

druhý rok fungování školy a první rok provozování školky

Výroční zpráva spolku za rok 2018

první rok provozu školy