Školka

Propojení s realitou

Poznání propojujeme s realitou. Pomůcky pro práci dětí vychází z reality, jsou smysluplné a mají návaznost. Pomáhají dětem porozumět okolnímu světu což vede k pocitu bezpečí, aktivnímu objevování a efektivnímu učení. Zvládnutí běžných činností praktického života podporuje zodpovědnost, soustředění a sebeúctu.

Podpora samostatnosti

Veškeré vybavení ve třídě, včetně nábytku, má své místo. Pomůcky a materiály určené dětem jsou lehce přístupné. Snadná orientace v uspořádaném prostředí podporuje vlastní volbu činností. Děti si pak samy vybírají kdy, kde, s kým a jak dlouho budou pracovat.

Dospělý jako průvodce

Dospělý inspiruje děti především vlastním příkladem. Respektuje individuální tempo, podporuje vlastní myšlení dětí, nesoudí, nehodnotí, je pravdivý. Spolu s dětmi tvoří jasná pravidla třídy.

Různé role

Věkově smíšená skupina vede ke vzájemné toleranci, úctě k ostatním a snadnějšímu učení.