Přijímání žáků

Zápis do prvního ročníku proběhne 4. a 5. dubna.  Tentokrát budeme přijímat až dvojnásobek dětí než předchozí roky, protože se připravujeme na to, že v budoucnu, pravděpodobně v září 2025, budeme mít paralelně dvě první trojročí.

Pro přijetí na naši školu je potřeba splnit následující kroky:

  • vyplnit DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O PŘIJETÍ,
  • do zápisu strávit jedno dopoledne v prvním trojročí (dítě+rodič) 7.55 - 11.00,
  • zúčastnit se dílničky pro předškoláky v úterý 5.3. od 16.00 do 17.00 (dítě+rodič),
  • přijít k zápisu 4. nebo 5. dubna 2024


Kritéria pro přijetí:

  • školní zralost (max. 5 bodů),
  • vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. Montessori programu naší školy, pro danou rodinu (max. 5 bodů).

Bodové zvýhodnění (představuje body navíc):

  • předcházející docházka do Montessori mateřské školy (max. 3 body),
  • sourozenci žáků Montessori tříd naší školy (1 bod),
  • návštěva jednoho dopoledne v prvním trojročí Montessori Trutnov od 7.55 do 11.00 (1 bod),
  • účast na dílničce 5. března od 16.00 do 17.00 (1 bod).

V případě shodnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne los.

Děti pro Vás tyto informace přehledně shrnuly do přiloženého letáku, který vyrobily v canvě.