Přijímání žáků

Ve dnech 2. a 3. dubna 2020 proběhne od 15 do 18 zápis do prvního ročníku Montessori třídy.

Kritéria pro přijímání nových žáků jsou:

  • školní zralost
  • vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. Montessori programu naší školy, pro dítě (ověření v rámci zápisu)
  • uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte v rámci zápisu (cílem je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí)

Bodové zvýhodnění za:

  • předcházející docházku do Montessori mateřské školy
  • sourozenci žáků Montessori tříd naší školy

 V případě shodnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne los.

Jednotlivé děti budou zvány na konkrétní čas. Proto je třeba se k zápisu přihlásit předem vyplněním formuláře. Následně Vám přijdou podrobné informace s konkrétním časem, kdy se máte k zápisu dostavit. Těšíme se na Vás.

V průběhu měsíce března bude možnost, abyste strávili jeden den ve třídě a poznali, jak to u nás chodí. Termín si domlouvejte individuálně.

Ve stejnou dobu bude probíhat i registrace do vyšších ročníků (2. až 8.). Kritéria přijímání jsou stejná jako do prvního ročníku. Opět je třeba se přihlásit předem vyplněním formuláře, abyste byli pozváni na konkrétní čas.