Přijímání žáků

Zápis do prvního ročníku probíhá každoročně v dubnu. Přijímáme 6 dětí.

V naší škole probíhá výuka v tzv. trojročích, tj. ve třídě se učí pospolu žáci třech ročníků. V současnosti máme tři třídy: 1.M (1. až 3. ročník), 2.M (4. až 6. ročník) a 3.M (7. až 9. ročník). Kapacita jedné třídy je cca 18 žáků. Směřujeme k tomu, že z každého ročníku bude šest dětí. 

Prozatím nemáme ještě plně obsazený 6. a 7. ročník, ale záleží vždy i na celkovém počtu žáků ve třídě. V těchto ročnících jsou ale do budoucna možnosti případného přijetí. Jinak už budeme přibírat vždy pouze prvňáky.

Při zápisu je pro nás klíčový soulad rodiny s principy naší školy.

Kritéria pro přijetí:

  • školní zralost
  • vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. Montessori programu naší školy, pro danou rodinu (cílem je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiny, tedy že rodiče akceptují a mají zájem o to, co naše škola nabízí)

Bodové zvýhodnění (pro přijetí není rozhodující, představuje pouze body navíc): 

  • předcházející docházka do Montessori mateřské školy 
  • sourozenci žáků Montessori tříd naší školy
  • děti průvodců Montessori Trutnov

V případě shodnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne los.

Pokud o docházce do Montessori Trutnov uvažujete, doporučujeme Vám nejdříve udělat následující dvě věci:

  1. Projít si zde sdílené dokumenty a zjistit, zda jste s chodem naší školy opravdu v souladu.
  2. Domluvit si návštěvu v naší škole a strávit zde minimálně celý den, ideálně jeden týden.