Přijímání žáků

ZÁPIS BEZKONTAKTNÍM ZPŮSOBEM BEZ DĚTÍ
Zájemci o studium v našich třídách, kteří vyplnili dotazník, před časem dostali pozvánku k zápisu do Montessori třídy na konkrétní čas. Ta se tímto stává bezpředmětnou. 

Vzhledem k současné situaci bylo rozhodnuto, že zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí, bezkontaktním způsobem v termínu 1. - 15. 4. 2020.

  • Na  webu školy si zájemci stáhnou formulář žádosti o zápis, vytisknou ho, vyplní (u jména dítěte je třeba napsat velké M, aby bylo jasné, že se jedná o přijetí do Montessori třídy), podepíšou a doručí do školy.

  • Na základě doručení žádosti "O zápis dítěte k plnění povinné školní docházky", resp. "O odkladu dítěte povinné školní docházky" Vám bude přiděleno číslo jednací. To Vám škola sdělí prostřednictvím e-mailu.
  • Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2020 na webových stránkách školy a venkovní vývěsce (hlavní budova školy). Při přijímání budou zvýhodněny děti, které v našich Montessori třídách již mají sourozence. O ostatních rozhodne los.