Vaše pomoc

Chod začínající Montessori školy v Trutnově můžete podpořit mnoha způsoby. Nyní bychom uvítali něco z následujícího:

Dětské knihy

Uvítáme jakékoliv dětské knihy: beletrii, naučné knihy, encyklopedie, obrázkové knihy pro začínající čtenáře aj.

Stolní didaktické hry

Učíme se i hrou. Proto budeme vděční za jakékoliv didaktické stolní hry.

Výtvarné a kancelářské potřeby

Hodí se nám jakýkoliv výtvarný materiál (čtvrtky, barevné papíry, pěnovky, štětce, pastelky) a kancelářské potřeby ( sešívačka, děrovačka, laminovačka, laminovací fólie aj.)

Přírodniny

Zakládáme přírodovědné sbírky, takže budeme rádi za schránky plžů, mlžů, peří z různých druhů ptáků, listy a plody stromů aj.

"Suvenýry" z dovolené

Do sbírek kosmické výchovy rádi zařadíme předměty charakteristické pro určitou zemi, např. modlitební praporky, skotský kilt aj.

Finanční prostředky

V hodinách matematiky využijeme haléře, jestli Vám nějaké zbyly.

Finančně nás můžete podpořit jakoukoliv částkou, kterou poukážete na účet 2701437896/2010.