Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori Trutnov,  

hlavní průvodce 1.M 

Pocházím z Pardubic, ale už pátým rokem žiji na Trutnovsku, kam nás s rodinou přivedla láska ke skalám. Vystudovala jsem učitelství biologie a chemie a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Masarykově univerzitě v Brně. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni velké základní školy. Stála jsem u zrodu soukromé komunitní školy, kterou jsem v jejich počátcích vedla. Provázela jsem děti ve věkově smíšené třídě, kde se učili pospolu žáci 1. až 5. ročníku. Přemýšlení nad různými pedagogickými otázkami mě přivedlo k principům Marie Montessori, kterými se nyní intenzivně zabývám. Jsem absolventkou dvouletého diplomového Montessori kurzu. Ráda bych se zasloužila o to, aby výuka dle mých představ nebyla v regionu jen doménou soukromých škol.
Montessori pedagogika mi dává ohromný smysl už tím, že vede děti k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za svůj život již od nejútlejšího věku. To je dle mého názoru pro život stěžejní dovednost. Ve výuce se snažím poskytnout dětem ucelený pohled na to, jak funguje svět, a nabídnout co největší šíři aktivit, aby si děti mohly najít, co je baví a v čem jsou dobré, a to následně rozvíjet. To vše se děje v rámci jasně daných pravidel a povinností, které utvářejí dětem srozumitelné a bezpečné prostředí.


Alena Jašková

hlavní průvodce 2.M

Narodila jsem se v Trutnově a vyrůstala ve Svobodě nad Úpou. Vystudovala jsem Fakultu tělesné kultury v Olomouci, obor Rekreologie. Zde jsem se prvně setkala s pojmem Montessori vzdělávání a už v té době mě to velmi zaujalo. Velmi ráda cestuji a pracovala jsem jako delegátka. Myslela jsem si, že to bude má cesta, ale to, že se ze mě stala máma dvou kluků, mě přivedlo jinam. Po šesti letech doma jsem hledala práci, která by mně dávala smysl a naplňovala. Už při studiu jsem pracovala pro outdoorovou firmu, kde jsme tvořili a realizovali adaptační programy pro děti. Během rodičovské dovolené jsem také s kamarádkou založila a vedla kroužek pro děti v mateřském centru v Horním Maršově, kde nyní se svou rodinou žiji. Myslím, že je velmi důležité vést děti k samostatnosti, aby našly to, co mají rády a co chtějí dělat. To jim právě Montessori pedagogika nabízí. Jsem šťastná, že mohu být součástí a doprovázet děti v jejich cestě za poznáním. 

Petra Marková

hlavní průvodce 3.M

Miluji děti. Již jako náctitiletá jsem jezdila na tábory, které byly smíšené s dětmi z dětského domova. Nejdříve jako asistent, později jako vedoucí. K dětem jsem se zase vrátila až po absolvování VŠ obor informatika. Mé tři děti mi ukazují a stále učí nacházet nové a nové cesty ke vzdělání, k přístupu k nim a nezapomínat si hrát. Několik let jsem vedla komunitní skupinu "domoškoláků", tj. děti v individuálním vzdělávání, kde jsem získala obrovskou praxi ve vypracovávání projektů, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. Ve svých 40 letech jsem si dodělala pedagogické minimum rozšířené o matematiku.
Ráda poznávám nové věci. Snad proto, že pak vidím věci v širším rozsahu a v souvislostech. Uspokojuje mě dotahování věcí do konce. K tomu mi napomáhá má pečlivost a zodpovědnost. Již několik let se aktivně věnuji sebevzdělávání, práci s emocemi a agresí. Mám ráda svůj život, i když je často hodně pestrý. 

Josefína Hejzlarová

průvodce světem anglického jazyka

Pocházím z Krkonoš, procestovala jsem kus světa a zase jsem se do Krkonoš vrátila. Můj druhý domov mám ve Vietnamu, kde jsem žila téměř 10 let. Také je mi blízké Irsko, Skotsko a Kambodža.
Vystudovala jsem mimo jiné etnologii a díky ní jsem pochopila mnoho kultur, se kterými jsem se potkala. Ale stejně nejradši mám tu naši českou zemi, i když mi to chvíli trvalo.
Posledních 6 let se věnuji angličtině, učím především děti, ale i dospělé, kteří jsou duší dětmi. Baví mě učit hrou po vzoru J. A. Komenského a také skrze historii, biologii a literaturu.  

Luděk Jirouš

druhý průvodce 1.M 

průvodce světem španělského jazyka

Jsem rodilý Trutnovák, sportovec, lingvista a instruktor, který procestoval svět a nakonec mě moje životní cesta zavedla zpět do rodného města. Vystudoval jsem obor rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracoval v Anglii, studoval na ERASMU ve Španělsku, dobrovolničil v Mexiku, učil lyžovat ve Švýcarsku a Rakousku, surfoval na Novém Zélandu a podnikal v Praze v cestovním ruchu. Občas je to těžké, ale každý z nás by se měl snažit dělat to, co ho baví. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodl pracovat na trutnovské Montessori.
Z vlastní zkušenosti vím, že pro člověka, který není správně motivován, je daleko obtížnější dosáhnout stanovených cílů. Při výuce i mimo ni chci děti inspirovat a podporovat v jejich osobnostním růstu. Protože i člověk z malého státu je schopen překonat hranice velkého světa. 

Lída Rosiová

druhý průvodce 2.M

Někdy říkám, že jsem vyrůstala v dětském domově. Moje maminka tam totiž pracovala a já tam denně s dětmi trávila odpolední čas. Odtud asi pramení moje silné sociální cítění pro znevýhodněné děti a snaha jim pomáhat. Učila jsem se s nimi a hlavně zprostředkovávala komunikaci s okolím. Pracovat ve školství jsem nikdy nechtěla, realizovala jsem se v technických oborech, také vyráběla dřevěné a keramické hračky a předměty. Ale s dětmi mě to vždy bavilo, v r. 1998 jsem založila skautský oddíl a dodnes aktivně ve skautingu pracuji. Práce s dětmi mě zajímá a naplňuje. Ke všem kurzům výtvarným, v oblasti enviromentální výchovy či osobnostního rozvoje jsem absolvovala několik kurzů a odbornou kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Šest a půl roku jsem pracovala jako asistentka pedagoga v klasické ZŠ. Vždy jsem se snažila výuku zpestřit a k dětem si hledat osobní a jedinečný přístup. Vidět je jako komplexní osobnost se všemi dobrými i horšími vlohami a individuálně s nimi pracovat. Hledám si cestu ke každému dítěti a potřebuji s ním mít otevřený a přátelsky nastavený vztah. Mám ráda a snažím se o to, aby se děti sociálně rozvíjely, budovaly si dobré vztahy s okolím, tvořily fungující týmy a společenství, kde jim je dobře. Jsem přesvědčena, že samostatnost a zodpovědnost za své jednání je nutné v nich budovat. Je to důležitější, než jestli umí perfektně zlomky a vyjmenovaná slova. Čím více pronikám do Montessori principů, zjišťuji, že podobný přístup uplatňuji ve výchově již dávno. Jestli chci něco dítěti předat či si získat jeho důvěru, musím ho mít především ráda. Potřebuji trávit dost času v přírodě, a těším se, že se budeme s dětmi učit o přírodě venku a ne v lavicích, a že se na společné cestě obohatíme navzájem.

Lenka Nyklíčková

 asistentka Montessori Trutnov

Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Mezinárodní obchod a profesně jsem se většinu pracovního života věnovala nákupu a logistice. Po získání nové role - mamky se můj život v mnohém obrátil. Začala jsem více vnímat to, čím se živíme a díky tomu, že mi nebylo příjemné kupovat dobroty z druhé strany světa, když jich tu doma máme dost, jsem založila bedýnkový systém Bedýnky Trutnov. Nástup do práce tuto aktivitu odvál, nicméně myšlenka sebezásobitelství a udržitelného zemědělství ve mně zůstává dál. Jak náš skřítek rostl, byli jsme postaveni před rozhodnutí, zdali půjdeme cestou "normálního, běžného" vzdělávání nebo po pěšince vzdělávání domácího. Vybrali jsme druhou možnost. Díky ní jsme měli možnost přizpůsobit čas tomu, co nás baví - procestovat velkou část naší krásné země, jezdit na výlety a chodit do přírody. S příchodem Montessori třídy do Trutnova jsme chtěli vyzkoušet jiný pedagogický přístup. A jelikož je mi příjemná myšlenka výuky dle Marii Montessori, ráda jsem doplnila tým lidí, kteří vidí svět podobně - nejde jim o výsledky, ale o to, aby si děti byly vědomé své síly a originality a aby jim v té jejich roli bylo dobře.

Lukáš Pelc

průvodce hudební výchovou

Jsem absolvent libereckého gymnázia F. X. Šaldy, skladby a dirigování na brněnské konzervatoři a pedagogické fakulty UHK kateder hudební, tělesné a etické výchovy.

Půlku života jsem dělal hudbu téměř výhradně z not, tu druhou už pouze bez not. Průběžně hledám nové muzikoterapeutické možnosti v individuální výuce kytary resp. piana.

Po dvanáctileté praxi v oblasti klasického vzdělávání jsem se rozhodl vykročit vstříc Montessori pedagogice. Na ní mě těší především cílevědomá snaha o respektující komunikaci, poctivé hledání a nacházení funkčních cest v oblasti výchovy a vzdělávání, kauncilové sdílení v rámci žákovské elipsy, netlačící přístup vyučujících, či komunita uvědomělých rodičů, kteří zpravidla rezonují s myšlenkou celoživotního sebe rozvoje. Cítím v tomto stylu (spolu)práce hluboký smysl, byť - podobně jako demokracie - vyžaduje zpočátku zvýšenou míru trpělivosti všech zúčastněných stran.

Od roku 2016 působím v roli průvodce na Montessori v Jablonci nad Nisou a ve Vrchlabí, kde zastřešuji tzv. "Akční den", který zahrnuje ranní zpívání, sportování, výchovu ke zdraví, hudební improvizaci a dramatickou výchovu. 

Luboš Jiřiště

průvodce objevováním, biologickými vědami a environmentální výchovou

Vystudoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně a do našeho kraje mě přivedla láska k horám a přírodě. Většinu profesního života se věnuji ochraně přírody Krkonošského národního parku, kde jsem se také postupně dostal ke vzdělávání dětí a mládeže. Podporovat v nejmladší generaci vztah k přírodě, kraji, kde žijí, i respekt k ostatním živým bytostem považuji za poslání, které mě opravdu naplňuje. Vzdělávat mladé pro mě znamená především vytvářet svobodný a inspirativní prostor pro jejich rozvoj, respektovat a být respektován a působit osobním příkladem. Ve volném čase se věnuji horské turistice, běhání po cestách i necestách a osobnímu rozvoji. Montessori třídě v Trutnově držím palce, těším se na zvídavé školáky, inspirativní kolektiv, silné zážitky a spoustu zajímavých projektů. 

Motto: "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím".

Petra Dočkalová

průvodce kritickým myšlením

Jako terénní učitelka se zabývám nejčastěji otázkami Co, jak a proč v souvislosti s učením.

Využívám poznatky z Neurovědy, podporuji každého v procesu učení. Již 20 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení a vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé.

Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně řešíme například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu.

Aktuální zakázky jsou:

· Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení

· Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla

· Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím

· Nejde mi matematika, čeština a další.......

· Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem

Jelikož se jmenuji Dočkalová, "kde mne potřebují, tam se mne dočkají".

Citáty, které vystihují můj postoj ke vzdělání, učení a myšlení jsou:

"Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet." Georg Christoph Lichtenberg

"Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein

Andrea Žilková

psycholožka, průvodce vlastními emocemi

Som koučka, lektorka a psychoterapeutka. Takmer dvadsať rokov lektorujem, koučujem a podporujem ľudí, ktorí majú odhodlanie a odvahu porozumieť svojmu vnútornému svetu, ochotu na sebe pracovať a sú otvorení ku zmenám. Som sprievodca pri hľadaní a nachádzaní životnej cesty. Moji klienti oceňujú moju životnú a osobnú skúsenosť, pozornosť, ktorú venujem ich vnútornému svetu, spoluúčasť na ceste ku zmenám, empatiu v čase, keď sa nedarí. Mám veľký rešpekt ku každému životnému príbehu a každého klienta vnímam ako jedinečnú bytosť. Častými témami mojej praxe je práca s hranicami, seba-vedomie, skúmanie pocitu vlastnej hodnoty, všímavosť voči vlastným emóciám a potrebám a ich autentické vyjadrenie, nenásilná komunikácia, vnútorná rovnováha a balans, budovanie vnútorného náhľadu, syndróm vyhorenia a tréning relaxácie a mindfullness.

Časť mojej práce je venovaná deťom a ich rodinám. Pri práci s deťmi ma oslovuje hĺbka a úprimnosť detských myšlienok a emócií. Rada hľadám spolu s mojim detskými klientmi vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú spracovať traumu, smútok, bolesť, nedorozumenia a prehlbovať radosť, nadšenie, humor. Učím ich rešpektovať samých seba vo vlastnej jedinečnosti, skúmame nefungujúce vzorce správania a hľadáme nové možnosti, ako neubližovať sebe alebo druhým vo vzťahoch. V mnohých prípadoch spolupracujem s rodinou ako celkom. Mám rada prácu s detskou skupinou a jej dynamikou. Baví ma sprostredkovávať princípy spolupráce, rešpektu a nenásilnej komunikácie do ich primárnych kolektívnych vzťahov.