Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori Trutnov,  třídní učitelka mladší Montessori třídy 

Pocházím z Pardubic, ale už pátým rokem žiji na Trutnovsku, kam nás s rodinou přivedla láska ke skalám. Vystudovala jsem učitelství biologie a chemie a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Masarykově univerzitě v Brně. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni velké základní školy. Stála jsem u zrodu soukromé komunitní školy, kterou jsem v jejich počátcích vedla. Provázela jsem děti ve věkově smíšené třídě, kde se učili pospolu žáci 1. až 5. ročníku. Přemýšlení nad různými pedagogickými otázkami mě přivedlo k principům Marie Montessori, kterými se nyní intenzivně zabývám. Jsem absolventkou dvouletého diplomového Montessori kurzu. Ráda bych se zasloužila o to, aby výuka dle mých představ nebyla v regionu jen doménou soukromých škol.
Montessori pedagogika mi dává ohromný smysl už tím, že vede děti k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za svůj život již od nejútlejšího věku. To je dle mého názoru pro život stěžejní dovednost. Ve výuce se snažím poskytnout dětem ucelený pohled na to, jak funguje svět, a nabídnout co největší šíři aktivit, aby si děti mohly najít, co je baví a v čem jsou dobré, a to následně rozvíjet. To vše se děje v rámci jasně daných pravidel a povinností, které utvářejí dětem srozumitelné a bezpečné prostředí.


Lenka Homeňuková

třídní učitelka starší Montessori třídy 

Pocházím z pobřeží Černého moře, v Čechách žiji od roku 1995. Ze začátku jsem pracovala jako švadlena, později jsem měla své krejčovství. Pak jsem se vyučila na kuchařku-servírku. Vlastně, primárním cílem pro mě bylo tady, jako cizinku, přežít a postarat se o své dvě dcery. Obě jsem vedla k samostatnosti, i když jsem o Montessori principu nevěděla. Od té doby, co mám vlastní děti, se snažím být lepší matkou (průvodcem, pedagogem). Montessori pedagogikou se zabývám už od roku 2006. Vidím ji jako nejlepší metodu pro většinu dětí, ve většině situací. 

Být průvodcem pro mě znamená: 

- umět rozeznat, kdy dítě potřebuje pomoc (spoluúčast, podporu, hranice nebo svobodu) a kdy ne, 

- umět odhadnout potřebnou míru "pomáhání", 

- umět pochopit dítě a situaci a vybrat nejvhodnější nástroj, jak pomoci, 

- podporovat samostatnost dětí, 

- vest dítě k sebe-poznání, sebe-cítění, sebe-disciplíně a sebe-vědomí, 

- pomoc dítěti definovat si primární hodnoty, rozpoznat životní poslání, najít svou cestu a odvážně po ní jít krůček po krůčku, 

- umět maximálně rozeznat skutečnou podstatu dítěte od vlastních domněnek, ovlivněných filtrem, skrze který každý z nás vidí svět.

Nejsem zdaleka vše, co je v těchto sedmi odstavcích napsané. Vím ale, že stát se tím, je můj cíl, za kterým si jdu. Ráda. Klidně i ze Šumavy až do Trutnova. Absolvovala jsem kurz "Montessori pedagogiky" a "Chůva pro děti". Pracovala jsem dva roky jako průvodce v Prachaticích v Montessori školce. Teď jsem studentkou Pedagogické fakulty (Univerzita Hradec Králové).

Lenka Nyklíčková

 asistentka Montessori třídy

Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Mezinárodní obchod a profesně jsem se většinu pracovního života věnovala nákupu a logistice. Po získání nové role - mamky se můj život v mnohém obrátil. Začala jsem více vnímat to, čím se živíme a díky tomu, že mi nebylo příjemné kupovat dobroty z druhé strany světa, když jich tu doma máme dost, jsem založila bedýnkový systém Bedýnky Trutnov. Nástup do práce tuto aktivitu odvál, nicméně myšlenka sebezásobitelství a udržitelného zemědělství ve mně zůstává dál. Jak náš skřítek rostl, byli jsme postaveni před rozhodnutí, zdali půjdeme cestou "normálního, běžného" vzdělávání nebo po pěšince vzdělávání domácího. Vybrali jsme druhou možnost. Díky ní jsme měli možnost přizpůsobit čas tomu, co nás baví - procestovat velkou část naší krásné země, jezdit na výlety a chodit do přírody. S příchodem Montessori třídy do Trutnova jsme chtěli vyzkoušet jiný pedagogický přístup. A jelikož je mi příjemná myšlenka výuky dle Marii Montessori, ráda jsem doplnila tým lidí, kteří vidí svět podobně - nejde jim o výsledky, ale o to, aby si děti byly vědomé své síly a originality a aby jim v té jejich roli bylo dobře.

Markéta Turková

asistentka pedagoga ve starší třídě

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, obor zemědělství a výživa. Profesně jsem se většinu pracovního života věnovala geodézii a kartografii.

Mezi mé zájmy patří zejména genealogie, zahrádkaření, zdravá strava. V současné době mě ale nejvíce času zabírá výchova mých třech dětí. Právě v době rodičovství  jsem se začala zajímat o jiné metody vzdělávání, než jaké jsem zažila já a s jakými se začínal potýkat můj prvorozený syn. S výukovými metodami Montessori školy se ztotožňuji. Pracovala jsem jako asistent pedagoga v klasické ZŠ a tam jsem si ověřila, že zde není prostor pro kreativitu dětí v rámci jejich jedinečnosti.

Alena Jašková

asistentka pedagoga v mladší třídě

Narodila jsem se v Trutnově a vyrůstala ve Svobodě nad Úpou. Vystudovala jsem Fakultu tělesné kultury v Olomouci, obor Rekreologie. Zde jsem se prvně setkala s pojmem Montessori vzdělávání a už v té době mě to velmi zaujalo. Velmi ráda cestuji a pracovala jsem jako delegátka. Myslela jsem si, že to bude má cesta, ale to, že se ze mě stala máma dvou kluků, mě přivedlo jinam. Po šesti letech doma jsem hledala práci, která by mně dávala smysl a naplňovala. Už při studiu jsem pracovala pro outdoorovou firmu, kde jsme tvořili a realizovali adaptační programy pro děti. Během rodičovské dovolené jsem také s kamarádkou založila a vedla kroužek pro děti v mateřském centru v Horním Maršově, kde nyní se svou rodinou žiji. Myslím, že je velmi důležité vést děti k samostatnosti, aby našly to, co mají rády a co chtějí dělat. To jim právě Montessori pedagogika nabízí. Jsem šťastná, že mohu být součástí a doprovázet děti v jejich cestě za poznáním. 

Čestmír Paštika

průvodce tělesnou výchovou a outdoorovými aktivitami

Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Průvodcování nejrůznějších outdoorových aktivit (zjm. lyžování, lezení, voda, kurzy přežití) se věnuji už dvacet let. Prošel jsem si kompletní škálou přístupů k pohybu, od vrcholového sportu až po zevláctví ve skalách, a došel si k tomu, že u každého přístupu je podstatné, aby byl provázen radostí a legrací. Oslovuje mě antická myšlenka kalokagathie, harmonie duše a těla a rozvíjení obou těchto částí člověka. U dětí se chci věnovat zejména základním dovednostem běhat, skákat, házet a hrát si. 

Luboš Jiřiště

průvodce objevováním, biologickými vědami a environmentální výchovou

Vystudoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně a do našeho kraje mě přivedla láska k horám a přírodě. Většinu profesního života se věnuji ochraně přírody Krkonošského národního parku, kde jsem se také postupně dostal ke vzdělávání dětí a mládeže. Podporovat v nejmladší generaci vztah k přírodě, kraji, kde žijí, i respekt k ostatním živým bytostem považuji za poslání, které mě opravdu naplňuje. Vzdělávat mladé pro mě znamená především vytvářet svobodný a inspirativní prostor pro jejich rozvoj, respektovat a být respektován a působit osobním příkladem. Ve volném čase se věnuji horské turistice, běhání po cestách i necestách a osobnímu rozvoji. Montessori třídě v Trutnově držím palce, těším se na zvídavé školáky, inspirativní kolektiv, silné zážitky a spoustu zajímavých projektů. 

Motto: "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím".

Petra Marková

podpora při projektech

Miluji děti. Již jako náctitiletá jsem jezdila na tábory, které byly smíšené s dětmi z dětského domova. Nejdříve jako asistent, později jako vedoucí. K dětem jsem se zase vrátila až po absolvování VŠ obor informatika. Mé tři děti mi ukazují a stále učí nacházet nové a nové cesty ke vzdělání, k přístupu k nim a nezapomínat si hrát. Několik let jsem vedla komunitní skupinu "domoškoláků", tj. děti v individuálním vzdělávání, kde jsem získala obrovskou praxi ve vypracovávání projektů, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. Ve svých 40 letech jsem si dodělala pedagogické minimum rozšířené o matematiku.
Ráda poznávám nové věci. Snad proto, že pak vidím věci v širším rozsahu a v souvislostech. Uspokojuje mě dotahování věcí do konce. K tomu mi napomáhá má pečlivost a zodpovědnost. Již několik let se aktivně věnuji sebevzdělávání, práci s emocemi a agresí. Mám ráda svůj život, i když je často hodně pestrý. 

Shelley Treml 

průvodce anglickým jazykem pro starší třídu

Jmenuji se Shelley, jsem australskou členkou našeho Montessori týmu. Učím angličtinu hrou a objevováním v bezpečném a podporujícím prostředí.

Jsem kvalifikovaná učitelka pro základní školu se specializací na angličtinu a výtvarnou výchovu. Moje učitelská činnost začala v Austrálii. V Čechách učím angličtinu od roku 2004. Vyučovala jsem různými způsoby, např. konverzováním se studenty, ve škole, v soukromých lekcích pro dospělé, doučovacích hodinách a veřejných doučovacích kurzech, ale nejvíce vyučuji v kurzech pro firemní zaměstnance.

S mým českým manželem vychováváme naše 2 děti ve dvou mateřských jazycích, v angličtině a češtině - změna mezi jazyky se děje přirozeně. V rámci naší rodiny mají děti mnoho příležitostí používat anglický jazyk i v zahraničí.

Mé moto je: "Angličtina je jednoduchá, angličtina je zábava". Co potřebuji, aby studenti přinesli, je touha učit se anglický jazyk, být aktivními účastníky a mít vlastní zodpovědnost ke svému pokroku.

Lukáš Pelc

průvodce hudební výchovou

Jsem absolvent libereckého gymnázia F. X. Šaldy, skladby a dirigování na brněnské konzervatoři a pedagogické fakulty UHK kateder hudební, tělesné a etické výchovy.

Půlku života jsem dělal hudbu téměř výhradně z not, tu druhou už pouze bez not. Průběžně hledám nové muzikoterapeutické možnosti v individuální výuce kytary resp. piana.

Po dvanáctileté praxi v oblasti klasického vzdělávání jsem se rozhodl vykročit vstříc Montessori pedagogice. Na ní mě těší především cílevědomá snaha o respektující komunikaci, poctivé hledání a nacházení funkčních cest v oblasti výchovy a vzdělávání, kauncilové sdílení v rámci žákovské elipsy, netlačící přístup vyučujících, či komunita uvědomělých rodičů, kteří zpravidla rezonují s myšlenkou celoživotního sebe rozvoje. Cítím v tomto stylu (spolu)práce hluboký smysl, byť - podobně jako demokracie - vyžaduje zpočátku zvýšenou míru trpělivosti všech zúčastněných stran.

Od roku 2016 působím v roli průvodce na Montessori v Jablonci nad Nisou a ve Vrchlabí, kde zastřešuji tzv. "Akční den", který zahrnuje ranní zpívání, sportování, výchovu ke zdraví, hudební improvizaci a dramatickou výchovu. 

Pavla Campbell

průvodce anglickým jazykem pro mladší

Narodila jsem se a vystudovala v Trutnově. Po střední škole jsem odjela na rok na zkušenou do Anglie do rodiny se třemi dětmi a pracovala u nich jako Aupair. Rok po tom jsem se vdala za Angličana a máme spolu 4 děti. I když žijeme zde v ČR na naše děti mluvíme jak česky tak anglicky.

PO skončení mé 3. rodičovské dovolené jsem trochu tápala jakou práci bych mohla dělat. Můj muž v té době pracoval pro jazykovou školu zde v Trutnově a povzbudil mě, abych také zkusila pracovat v tomto odvětví. 4 roky jsem potom pracovala v jedné společnosti a učila angličtinu, jak úplné začátečníky, tak i pokročilé.

Další rok jsem začala spolupracovat v jiném stylu učení angličtiny.....začala jsem vést kroužek Aj v mateřských školkách a to se potom celkově rozrostlo v učení angličtiny ve školce 2 celé dny v týdnu - kde jsem jako lektor Aj mluvila na děti převážně anglicky. Dále jsem měla několik kurzů v jazykovém klubu pro starší děti ( 1. až 8. třída). Tato práce mě velice bavila naplňovala a velmi uspokojovala.

Můj manžel po té získal práci na 18 měsíců v zahraničí a my se stěhovali s ním. V té době jsem učila mé 3 školou povinné děti doma. Po návratu zpět do ČR jsme se rozrostli a dalšího člena naší rodiny. 

Nyní jsem na rodičovské dovolené. Miluji děti a velmi ráda s nimi pracuji. Práce s dětmi je velmi ,,úrodná,, a uspokojující. 


Petra Dočkalová

průvodce kritickým myšlením

Jako terénní učitelka se zabývám nejčastěji otázkami Co, jak a proč v souvislosti s učením.

Využívám poznatky z Neurovědy, podporuji každého v procesu učení. Již 20 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení a vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé.

Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně řešíme například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu.

Aktuální zakázky jsou:

· Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení

· Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla

· Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím

· Nejde mi matematika, čeština a další.......

· Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem

Jelikož se jmenuji Dočkalová, "kde mne potřebují, tam se mne dočkají".

Citáty, které vystihují můj postoj ke vzdělání, učení a myšlení jsou:

"Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet." Georg Christoph Lichtenberg

"Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." Albert Einstein

Andrea Žilková

psycholožka, průvodce vlastními emocemi

Som koučka, lektorka a psychoterapeutka. Takmer dvadsať rokov lektorujem, koučujem a podporujem ľudí, ktorí majú odhodlanie a odvahu porozumieť svojmu vnútornému svetu, ochotu na sebe pracovať a sú otvorení ku zmenám. Som sprievodca pri hľadaní a nachádzaní životnej cesty. Moji klienti oceňujú moju životnú a osobnú skúsenosť, pozornosť, ktorú venujem ich vnútornému svetu, spoluúčasť na ceste ku zmenám, empatiu v čase, keď sa nedarí. Mám veľký rešpekt ku každému životnému príbehu a každého klienta vnímam ako jedinečnú bytosť. Častými témami mojej praxe je práca s hranicami, seba-vedomie, skúmanie pocitu vlastnej hodnoty, všímavosť voči vlastným emóciám a potrebám a ich autentické vyjadrenie, nenásilná komunikácia, vnútorná rovnováha a balans, budovanie vnútorného náhľadu, syndróm vyhorenia a tréning relaxácie a mindfullness.

Časť mojej práce je venovaná deťom a ich rodinám. Pri práci s deťmi ma oslovuje hĺbka a úprimnosť detských myšlienok a emócií. Rada hľadám spolu s mojim detskými klientmi vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú spracovať traumu, smútok, bolesť, nedorozumenia a prehlbovať radosť, nadšenie, humor. Učím ich rešpektovať samých seba vo vlastnej jedinečnosti, skúmame nefungujúce vzorce správania a hľadáme nové možnosti, ako neubližovať sebe alebo druhým vo vzťahoch. V mnohých prípadoch spolupracujem s rodinou ako celkom. Mám rada prácu s detskou skupinou a jej dynamikou. Baví ma sprostredkovávať princípy spolupráce, rešpektu a nenásilnej komunikácie do ich primárnych kolektívnych vzťahov.