Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori Trutnov,  

hlavní průvodce 1.M 

Pocházím z Pardubic, ale od roku 2014 žiji na Trutnovsku, kam nás s rodinou přivedla láska ke skalám. Vystudovala jsem učitelství biologie a chemie a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Masarykově univerzitě v Brně. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni velké základní školy. Stála jsem u zrodu soukromé komunitní školy, kterou jsem v jejich počátcích vedla. Provázela jsem děti ve věkově smíšené třídě, kde se učili pospolu žáci 1. až 5. ročníku. Přemýšlení nad různými pedagogickými otázkami mě přivedlo k principům Marie Montessori, kterými se nyní intenzivně zabývám. Jsem absolventkou dvouletého diplomového Montessori kurzu. Ráda bych se zasloužila o to, aby výuka dle mých představ nebyla v regionu jen doménou soukromých škol.
Montessori pedagogika mi dává ohromný smysl už tím, že vede děti k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za svůj život již od nejútlejšího věku. To je dle mého názoru pro život stěžejní dovednost. Ve výuce se snažím poskytnout dětem ucelený pohled na to, jak funguje svět, a nabídnout co největší šíři aktivit, aby si děti mohly najít, co je baví a v čem jsou dobré, a to následně rozvíjet. To vše se děje v rámci jasně daných pravidel a povinností, které utvářejí dětem srozumitelné a bezpečné prostředí.


Alena Jašková

hlavní průvodce 2.M

Narodila jsem se v Trutnově a vyrůstala ve Svobodě nad Úpou. Vystudovala jsem Fakultu tělesné kultury v Olomouci, obor Rekreologie. Zde jsem se prvně setkala s pojmem Montessori vzdělávání a už v té době mě to velmi zaujalo. Velmi ráda cestuji a pracovala jsem jako delegátka. Myslela jsem si, že to bude má cesta, ale to, že se ze mě stala máma dvou kluků, mě přivedlo jinam. Po šesti letech doma jsem hledala práci, která by mně dávala smysl a naplňovala. Už při studiu jsem pracovala pro outdoorovou firmu, kde jsme tvořili a realizovali adaptační programy pro děti. Během rodičovské dovolené jsem také s kamarádkou založila a vedla kroužek pro děti v mateřském centru v Horním Maršově, kde nyní se svou rodinou žiji. Život bez hor si nedokážu představit. Myslím, že je velmi důležité vést děti k samostatnosti, aby našly to, co mají rády a co chtějí dělat. To jim právě Montessori pedagogika nabízí. Po roční práci asistentky jsem byla stále více nadšená z Montessori pomůcek a chtěla jsem se dozvědět více. Možnost mít svou třídu, byl pro mě velkým impulsem, abych se v tomto oboru vzdělávala více. Přihlásila jsem se na roční diplomovaný kurz Montessori pedagogiky.  Tento kurz mi dává vidět věci více v souvislostech. Zjišťuji, jak je matematika nádherná a propojená se světem kolem nás. Velké kosmické příběhy bych mohla poslouchat stále dokola a nepřestaly by mě udivovat.  V pozici průvodce se cítím dobře, když jsem dětem k dispozici a v pozadí sleduji, co potřebují. Připravuji jim vhodné prostředí, aby se mohly rozvíjet, podle svého tempa a chuti. V tomto vidím smysl a baví mě to.  Jsem šťastná, že mohu být součástí a doprovázet děti v jejich cestě za poznáním. 

Tereza Kulhánková

průvodce 3.M a hlavní průvodce celotýdnů

Odjakživa jsem se v horách cítila dobře, a tak když došlo na rozhodování, kam budou směřovat mé další kroky, první možností bylo Podkrkonoší. Přestěhovala jsem se sem z Českého ráje. Vystudovala jsem Střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové a poté Univerzitu Hradec Králové, obor speciální pedagogika. Tento obor ve mně ještě více prohloubil vztah a respekt k dětem. Naučil mě přistupovat ke každému individuálně, vnímat originalitu každého dítěte, jejich přirozenost a zvídavost. Jsem milovnicí hudby, pohybu, přírody a všeho živého. Ráda poznávám cizí země i tu naši. Na cestování mě baví seznamovat se s různými kulturami, rozdílnými způsoby života, ale především prožívat poznání sebe sama. Pro děti bych chtěla tvořit prostředí, kde budou mít prostor pro poznání sebe samotných. Provázet děti vzděláním tak, aby každý měl prostor najít odpovědi na otázky sám v sobě. 

Petra Marková

hlavní průvodce 3.M

Miluji děti. Již jako náctitiletá jsem jezdila na tábory, které byly smíšené s dětmi z dětského domova. Nejdříve jako asistent, později jako vedoucí. K dětem jsem se zase vrátila až po absolvování VŠ obor informatika. Mé tři děti mi ukazují a stále učí nacházet nové a nové cesty ke vzdělání, k přístupu k nim a nezapomínat si hrát. Několik let jsem vedla komunitní skupinu "domoškoláků", tj. děti v individuálním vzdělávání, kde jsem získala obrovskou praxi ve vypracovávání projektů, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. Ve svých 40 letech jsem si dodělala pedagogické minimum rozšířené o matematiku.
Ráda poznávám nové věci. Snad proto, že pak vidím věci v širším rozsahu a v souvislostech. Uspokojuje mě dotahování věcí do konce. K tomu mi napomáhá má pečlivost a zodpovědnost. Již několik let se aktivně věnuji sebevzdělávání, práci s emocemi a agresí. Mám ráda svůj život, i když je často hodně pestrý. 

Lída Rosiová

průvodce permakulturou na celotýdnech, asistentka ve třetím trojročí

Někdy říkám, že jsem vyrůstala v dětském domově. Moje maminka tam totiž pracovala a já tam denně s dětmi trávila odpolední čas. Odtud asi pramení moje silné sociální cítění pro znevýhodněné děti a snaha jim pomáhat. Učila jsem se s nimi a hlavně zprostředkovávala komunikaci s okolím. Pracovat ve školství jsem nikdy nechtěla, realizovala jsem se v technických oborech, také vyráběla dřevěné a keramické hračky a předměty. Ale s dětmi mě to vždy bavilo, v r. 1998 jsem založila skautský oddíl a dodnes aktivně ve skautingu pracuji. Práce s dětmi mě zajímá a naplňuje. Ke všem kurzům výtvarným, v oblasti enviromentální výchovy či osobnostního rozvoje jsem absolvovala několik kurzů a odbornou kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Šest a půl roku jsem pracovala jako asistentka pedagoga v klasické ZŠ. Vždy jsem se snažila výuku zpestřit a k dětem si hledat osobní a jedinečný přístup. Vidět je jako komplexní osobnost se všemi dobrými i horšími vlohami a individuálně s nimi pracovat. Hledám si cestu ke každému dítěti a potřebuji s ním mít otevřený a přátelsky nastavený vztah. Mám ráda a snažím se o to, aby se děti sociálně rozvíjely, budovaly si dobré vztahy s okolím, tvořily fungující týmy a společenství, kde jim je dobře. Jsem přesvědčena, že samostatnost a zodpovědnost za své jednání je nutné v nich budovat. Je to důležitější, než jestli umí perfektně zlomky a vyjmenovaná slova. Čím více pronikám do Montessori principů, zjišťuji, že podobný přístup uplatňuji ve výchově již dávno. Jestli chci něco dítěti předat či si získat jeho důvěru, musím ho mít především ráda. Potřebuji trávit dost času v přírodě, a těším se, že se budeme s dětmi učit o přírodě venku a ne v lavicích, a že se na společné cestě obohatíme navzájem.

Dáša Peterková

asistentka v prvním trojročí

Do Podkrkonoší jsem se přistěhovala před šestnácti lety z Českého ráje za svým manželem. Žijeme s třemi dětmi v našem dřevěném domku uprostřed krásné krajiny, kousek u lesa. Relaxujeme častým pobytem v přírodě a nalézáme způsoby, jak s ní žít v souladu. Obdivuji Zemi, její dary a její energii. Ráda pečuji o naši zahradu, s údivem objevuji souvislosti, věřím v naplnění snů a také tomu, že naše myšlenky a pocity vytvářejí náš život. Mojí nejoblíbenější životní rolí je role Matky a Ženy, mým trvalým přáním je radostné a laskavé žití na zdravé planetě. Můj muž a naše děti obohatili můj život o velkou dávku lásky, poznání a vědomí toho, co je to opravdový domov. Naučili mě žití ve větší pokoře, vděčnosti, trpělivosti, nadhledu a empatii. Od počátku podněcují můj vlastní seberozvoj, čímž mi dávají odvahu hledat své poslání a jít svou jedinečnou cestou. Na této cestě jsem absolvovala mnoho specifických seberozvojových seminářů, během kterých jsem zažila a procítila, že největším smyslem života je život sám. Mým posledním kurzem byl kurz asistenta pedagoga. K jeho absolvování mě přivedla dlouhodobá touha provázet i ostatní děti na jejich významné cestě poznávání, objevování a posilování jejich sebehodnoty.

Montessori pedagogika je dle mého názoru velmi smysluplná díky tomu, že přirozeně obohacuje děti o cenné dovednosti a poznatky.

Jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost sdílet společnou vizi a životní prostor s lidmi, kteří s respektem a úctou provází děti jejich vrozenou potřebou učit se, vytvářet mezilidské vztahy, prožívat, sdílet a důvěřovat.


Petra  Jurkuczová

asistentka v druhém trojročí

V posledních několika letech jsem se věnovala poradenské činnosti v oblasti seberozvoje a Ájurvédské medicíny. Měla jsem tu čest poznat spoustu klientů různých věkových kategorií s různými druhy obtíží, kteří skrze mé doporučení začali měnit svůj dosavadní přístup a pohled na život. S rodinou žijeme v Javorníku v Podkrkonoší obklopeni krásnou přírodou. Naše dvě dcery jsem po nějaký čas měla na domácím vzdělávání, které mi přineslo spoustu zkušeností a stále intenzivnější touhu být tu pro děti. Proto jsem se rozhodla, že mé další životní kroky povedou právě k dětem. Montessori pedagogika je mi velmi blízká. Baví mě pozorovat, jak se děti posouvají a stávají se z nich moudřejší a zodpovědnější jedinci. Děti jsou naše budoucnost. 


Josefína Hejzlarová

průvodce světem anglického jazyka

Pocházím z Krkonoš, procestovala jsem kus světa a zase jsem se do Krkonoš vrátila. Můj druhý domov mám ve Vietnamu, kde jsem žila téměř 10 let. Také je mi blízké Irsko, Skotsko a Kambodža.
Vystudovala jsem mimo jiné etnologii a díky ní jsem pochopila mnoho kultur, se kterými jsem se potkala. Ale stejně nejradši mám tu naši českou zemi, i když mi to chvíli trvalo.
Posledních 6 let se věnuji angličtině, učím především děti, ale i dospělé, kteří jsou duší dětmi. Baví mě učit hrou po vzoru J. A. Komenského a také skrze historii, biologii a literaturu.  

Luděk Jirouš

průvodce světem španělského jazyka

Jsem rodilý Trutnovák, sportovec, lingvista a instruktor, který procestoval svět a nakonec mě moje životní cesta zavedla zpět do rodného města. Vystudoval jsem obor rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracoval v Anglii, studoval na ERASMU ve Španělsku, dobrovolničil v Mexiku, učil lyžovat ve Švýcarsku a Rakousku, surfoval na Novém Zélandu a podnikal v Praze v cestovním ruchu. Občas je to těžké, ale každý z nás by se měl snažit dělat to, co ho baví. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodl pracovat na trutnovské Montessori.
Z vlastní zkušenosti vím, že pro člověka, který není správně motivován, je daleko obtížnější dosáhnout stanovených cílů. Při výuce i mimo ni chci děti inspirovat a podporovat v jejich osobnostním růstu. Protože i člověk z malého státu je schopen překonat hranice velkého světa. 

Lukáš Pelc

průvodce tělesnou výchovou ve 3.M

Jsem absolvent libereckého gymnázia F. X. Šaldy, skladby a dirigování na brněnské konzervatoři a pedagogické fakulty UHK kateder hudební, tělesné a etické výchovy.

Po dvanáctileté praxi v oblasti klasického vzdělávání jsem se rozhodl vykročit vstříc Montessori pedagogice. Na ní mě těší především cílevědomá snaha o respektující komunikaci, poctivé hledání a nacházení funkčních cest v oblasti výchovy a vzdělávání, kauncilové sdílení v rámci žákovské elipsy, netlačící přístup vyučujících, či komunita uvědomělých rodičů, kteří zpravidla rezonují s myšlenkou celoživotního sebe rozvoje. 

Od roku 2016 působím v roli průvodce na Montessori v Jablonci nad Nisou a ve Vrchlabí, kde zastřešuji tzv. "Akční den", který zahrnuje ranní zpívání, sportování, výchovu ke zdraví, hudební improvizaci a dramatickou výchovu. 

Romana Pecenová

průvodce tělesnou výchovou v 1.M a 2.M

Pocházím z Trutnova, nejraději trávím svůj volný čas v přírodě, na výletech s dětmi a přáteli. Po absolvování trutnovského gymnázia jsem vystudovala sportovní management na UHK a učitelství na MU Brno. Už při studiu jsem začala pracovat v různých cestovních kancelářích zaměřených na studenty (kolo, lezení, teambuilding, vodní turistika, horská turistika ...) a po dokončení školy jsem v této práci pokračovala i dál. Velmi mě bavila i spolupráce v plavecké škole. Mám vždy radost, když vidím, že se děti naučí něco nového a dále se zdokonalují, získávají zážitky a posouvají své hranice.

Irena Janigová

průvodce světem hudby

V Trutnově jsem se narodila a vyrůstala. Po maturitě jsem odešla jako aupair do Německa, kde jsem strávila dva roky péčí o děti, studiem příčné flétny a cestováním. Po návratu do ČR jsem začala studovat pedagogickou fakultu v Olomouci (učitelství hudební výchovy a německého jazyka pro 2. a 3. stupeň). Se studiem se prolnulo mateřství, které mě přivedlo zpět do Krkonoš. Mám tři děti, deset let učím v ZUŠ (hudební přípravky, nauky, hru na violoncello a flétnu), hraji v kapele Marta a Rasputin a doprovázím sousedský sbor NaŽďár. Čas strávený hudbou a práce s dětmi mně přijde smysluplná a jsem vděčná, že to, co mě vždycky bavilo a fascinovalo, se stalo i mým povoláním. Na montessori pedagogice se mi líbí mimo jiné to, že dopřává dětem prostor o věcech přemýšlet, vnímat sám sebe i své okolí. Myslím, že je to cesta, jak růst v souladu se sebou.

Petra Lišková

průvodce vnitřním světem každého z nás, psycholožka Montessori Trutnov

Mám ráda všechny své profese, které jsou nedílnou součástí mne - být psycholožkou pro děti i dospělé, dulou (fyzická a psychická podpora ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí), laktační poradkyní. Jsem maminkou dvou dcer.

Vystudovala jsem obor psychologie a pedagogiky na Pedagogické fakultě v Praze. Pracovala jsem tři roky v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, osm let v Pedagogicko-psychologické poradně v Náchodě a aktuálně jsem již sedmým rokem školní psycholožkou na ZŠ a MŠ Hronov. V roce 2007 jsem nastoupila do výcviku duly, tj. profesionální průvodkyně žen v období těhotenství, porodu a poporodním období, čímž se mi splnilo profesní přání ze středoškolských let, které pociťuji jako obrovský dar, který přijímám s hlubokou úctou a pokorou. Zároveň měla jsem a mám ráda práci, kterou jsem do této doby dělala v oblasti školství. Považuji se za šťastného člověka v tom, že jsem neměla den, kdyby se mi nechtělo do práce. Naplňuje mě práce s dětmi jakéhokoliv věku, těhotnými ženami a dospělými obecně.

Lenka Nyklíčková

 účetní Montessori Trutnov

Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Mezinárodní obchod a profesně jsem se většinu pracovního života věnovala nákupu a logistice. Po získání nové role - mamky se můj život v mnohém obrátil. Začala jsem více vnímat to, čím se živíme a díky tomu, že mi nebylo příjemné kupovat dobroty z druhé strany světa, když jich tu doma máme dost, jsem založila bedýnkový systém Bedýnky Trutnov. Nástup do práce tuto aktivitu odvál, nicméně myšlenka sebezásobitelství a udržitelného zemědělství ve mně zůstává dál. Jak náš skřítek rostl, byli jsme postaveni před rozhodnutí, zdali půjdeme cestou "normálního, běžného" vzdělávání nebo po pěšince vzdělávání domácího. Vybrali jsme druhou možnost. Díky ní jsme měli možnost přizpůsobit čas tomu, co nás baví - procestovat velkou část naší krásné země, jezdit na výlety a chodit do přírody. S příchodem Montessori třídy do Trutnova jsme chtěli vyzkoušet jiný pedagogický přístup. A jelikož je mi příjemná myšlenka výuky dle Marii Montessori, ráda jsem doplnila tým lidí, kteří vidí svět podobně - nejde jim o výsledky, ale o to, aby si děti byly vědomé své síly a originality a aby jim v té jejich roli bylo dobře.