Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori tříd, učitelka českého jazyka, matematiky a kosmické výchovy


Nikola Polláková

asistentka pedagoga


Lukáš Pelc

učitel tělesné a hudební výchovy


Lenka Nyklíčková

 asistentka Montessori třídy

Mary Jean Špetlová

učitelka anglického jazyka