Školní tým

Naďa Kalousková

koordinátorka Montessori tříd, učitelka českého jazyka, matematiky a kosmické výchovy

Vystudovala jsem učitelství biologie a chemie a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Masarykově univerzitě v Brně. Montessori pedagogikou jsem se zabývala v rámci dvouletého diplomového kurzu. Více o mých zkušenostech naleznete v sekci O nás. Montessori princip mi dává ohromný smysl už tím, že vede děti k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za svůj život již od nejútlejšího věku. To je dle mého názoru pro život stěžejní dovednost. Ve výuce se snažím poskytnout dětem ucelený pohled na to, jak funguje svět, a nabídnout co největší šíři aktivit, aby si děti mohly najít, co je baví a v čem jsou dobré, a to následně rozvíjet. To vše se děje v rámci jasně daných pravidel a povinností, které utvářejí dětem srozumitelné a bezpečné prostředí.


Nikola Polláková

asistentka pedagoga

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a již od malička jsem toužila pracovat s dětmi. Několik let jsem jezdila jako vedoucí na letní tábory, volný čas jsem trávila jako animátorka v dětské koutku a vedla jsem taneční kroužek STREET DANCE. Působila jsem jako vychovatelka a asistentka pedagoga ve speciální škole. O Montessori jsem se začala zajímat, když se mi narodila dcera Tamarka. Po mateřské jsem dostala skvělou příležitost být součástí týmu v Montessori škole. Těší mě a naplňuje, že se mohu podílet na budování školy, kde je možnost volby, kde si umíme naslouchat, pomáháme si, objevujeme dary přírody a učíme děti samostatnosti.

Lenka Nyklíčková

 asistentka Montessori třídy

Vystudovala jsem vysokou školu v oboru Mezinárodní obchod a profesně jsem se většinu pracovního života věnovala nákupu a logistice. Po získání nové role - mamky se můj život v mnohém obrátil. Začala jsem více vnímat to, čím se živíme a díky tomu, že mi nebylo příjemné kupovat dobroty z druhé strany světa, když jich tu doma máme dost, jsem založila bedýnkový systém Bedýnky Trutnov. Nástup do práce tuto aktivitu odvál, nicméně myšlenka sebezásobitelství a udržitelného zemědělství ve mně zůstává dál. Jak náš skřítek rostl, byli jsme postaveni před rozhodnutí, zdali půjdeme cestou "normálního, běžného" vzdělávání nebo po pěšince vzdělávání domácího. Vybrali jsme druhou možnost. Díky ní jsme měli možnost přizpůsobit čas tomu, co nás baví - procestovat velkou část naší krásné země, jezdit na výlety a chodit do přírody. S příchodem Montessori třídy do Trutnova jsme chtěli vyzkoušet jiný pedagogický přístup. A jelikož je mi příjemná myšlenka výuky dle Marii Montessori, ráda jsem doplnila tým lidí, kteří vidí svět podobně - nejde jim o výsledky, ale o to, aby si děti byly vědomé své síly a originality a aby jim v té jejich roli bylo dobře.

Lukáš Pelc

učitel tělesné a hudební výchovy

Jsem absolvent libereckého gymnázia F. X. Šaldy, skladby a dirigování na brněnské konzervatoři a pedagogické fakulty UHK kateder hudební, tělesné a etické výchovy.

Půlku života jsem dělal hudbu téměř výhradně z not, tu druhou už pouze bez not. Průběžně hledám nové muzikoterapeutické možnosti v individuální výuce kytary resp. piana.

Po dvanáctileté praxi v oblasti klasického vzdělávání jsem se rozhodl vykročit vstříc Montessori pedagogice. Na ní mě těší především cílevědomá snaha o respektující komunikaci, poctivé hledání a nacházení funkčních cest v oblasti výchovy a vzdělávání, kauncilové sdílení v rámci žákovské elipsy, netlačící přístup vyučujících, či komunita uvědomělých rodičů, kteří zpravidla rezonují s myšlenkou celoživotního sebe rozvoje. Cítím v tomto stylu (spolu)práce hluboký smysl, byť - podobně jako demokracie - vyžaduje zpočátku zvýšenou míru trpělivosti všech zúčastněných stran.

Od roku 2016 působím v roli průvodce na Montessori v Jablonci nad Nisou a ve Vrchlabí, kde zastřešuji tzv. "Akční den", který zahrnuje ranní zpívání, sportování, výchovu ke zdraví, hudební improvizaci a dramatickou výchovu. Od září 2018 nabízím tuto koncepci také v Trutnově.

Mary Jean Špetlová

učitelka anglického jazyka