Zahraniční zkušenosti

společenství vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody

Adolescentní program v zahraničí


V rámci adolescentního programu naší školy umožňujeme, aby žáci třetího trojročí získali i zahraniční zkušenosti. Spolupracujeme se zahraničními Montessori školami a naši adolescenti jezdí na měsíční pobyty na evropské Montessori farmy, kde se stávají součástí tamějšího života. Zdokonalují si tak nejenom komunikační dovednosti v cizích jazycích, ale učí se také spolupráci a zodpovědnosti, seznamují se s kulturními rozdíly jednotlivých národů a posilují v sobě pocit sounáležitosti, evropanství i národní hrdosti. Seznamují zahraniční žáky s naším kulturním bohatstvím, ať už je to česká literatura, kuchyně nebo tradiční řemesla. Načerpanou inspiraci z jiných škol poté aplikují na místní poměry v rámci naší Montessori farmy. 

Ve školním roce 2022/23 si naši adolescenti v rámci ERASMUS PLUS užili tři měsíční pobyty: v německém Wittenberge, tureckém Istanbulu a Itálii.

Ve školním roce 2023/24 si naši adolescenti v rámci ERASMUS PLUS užijí tři dvoutýdenní pobyty: v Norsku, Německu a Chorvatsku.