Zahraniční zkušenosti

společenství vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody

Adolescentní program v zahraničí


V rámci adolescentního programu naší školy umožňujeme, aby žáci třetího trojročí získali i zahraniční zkušenosti. Spolupracujeme se zahraničními Montessori školami a naši adolescenti jezdí na měsíční pobyty na evropské Montessori farmy, kde se stávají součástí tamějšího života. Zdokonalují si tak nejenom komunikační dovednosti v cizích jazycích, ale učí se také spolupráci a zodpovědnosti, seznamují se s kulturními rozdíly jednotlivých národů a posilují v sobě pocit sounáležitosti, evropanství i národní hrdosti. Seznamují zahraniční žáky s naším kulturním bohatstvím, ať už je to česká literatura, kuchyně nebo tradiční řemesla. Načerpanou inspiraci z jiných škol poté aplikují na místní poměry v rámci naší Montessori farmy. 

Ve školním roce 2022/23 se naši adolescenti v rámci ERASMUS PLUS chystají na tři měsíční pobyty: do německého Wittenberge, tureckého Istanbulu a Itálie.

  • Organisation ID: E10292179
  • Registration number: 64201171
  • Project title: Děti Země
  • Grant Agreement No.: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000076636


V září 2022 vyrazila naše mládež na měsíc na Montessori farmu německé školy IBiS - Schulen "Maria Montessori" Wittenberge.

V únoru 2023 jsme podnikli měsíční výjezd do tureckého Istanbulu. Adolescenti bydleli v tureckých rodinách spřátelené školy ÜTOPYA.