Zahraniční zkušenosti

společenství vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody

Adolescentní program v zahraničí


V rámci adolescentního programu naší školy umožňujeme, aby žáci třetího trojročí získali i zahraniční zkušenosti. Spolupracujeme se zahraničními Montessori školami a naši adolescenti jezdí na měsíční pobyty na evropské Montessori farmy, kde se stávají součástí tamějšího života. Zdokonalují si tak nejenom komunikační dovednosti v cizích jazycích, ale učí se také spolupráci a zodpovědnosti, seznamují se s kulturními rozdíly jednotlivých národů a posilují v sobě pocit sounáležitosti, evropanství i národní hrdosti. Seznamují zahraniční žáky s naším kulturním bohatstvím, ať už je to česká literatura, kuchyně nebo tradiční řemesla. Načerpanou inspiraci z jiných škol poté aplikují na místní poměry v rámci naší Montessori farmy. 

Ve školním roce 2022/23 se naši adolescenti v rámci Erasmu chystají na tři měsíční pobyty: do německého Wittenberge, tureckého Istanbulu a Itálie.

V září 2022 vyrazila naše mládež na měsíc na Montessori farmu německé školy IBiS - Schulen "Maria Montessori" Wittenberge.