Pravidla

04.09.2018

Dneska si děti nastavovaly společná pravidla. Skupinky vypracovaly vlastní verzi, kterou pak prezentovaly ostatním. Rozpoutala se velká diskuze. Nejvíce diskutovaný bod bylo lezení po stromech:) Jako společné pravidlo byly zapsány jen ty návrhy, s kterými souhlasili úplně všichni. Namalovali jsme obraz, který nám bude viset ve třídě. V prostoru školy a školní zahrady jsme našli karty s obrázky ze života Marie Montessori, které jsme společnými silami chronologicky seřadili. Všichni už vědí, proč se naše třída jmenuje Montessori. A samozřejmě jsme si našli čas i na seznamovací hry. Zítra se těšíme na angličtinu a Mary Jean.