V čem se naše škola liší?

individuální tempo

Plně respektujeme tempo každého žáka. Víme, že nejlépe se učí v bezpečném prostředí.

slovní hodnocení

Nepoužíváme známky, ani na vysvědčení.    U nás dítě dostává každý den konkrétní zpětnou vazbu. Ví, co se mu daří dobře a na čem je třeba pracovat.

nesrovnáváme s ostatními

Neporovnáváme děti mezi sebou. Společně s dítětem sledujeme jeho pokroky a porovnáváme ho jen se sebou samým.

pestré společenství

Naše třída je věkově smíšená. Dochází zde   k přirozené spolupráci, mladší se učí od starších a starší se učí pomáhat a svoje poznatky předávat dál.

plně ve svých rukou

Žák si sám volí aktivity a plánuje, jak dosáhne potřebného cíle. Učí se tak zodpovědnosti za svoje činy, vzdělání a potažmo celý život. Učitel je jen průvodce připravený pomoci.

V čem se liší od jiných alternativ v regionu?

bez školného

Díky tomu, že působíme jako detašované pracoviště ZŠ Náchodská 18, Trutnov, jsme státní škola a vzdělávání poskytujeme zdarma.

jistota druhého stupně

Vybudování Montessori tříd finančně podpoří Město Trutnov. Jeho podmínkou je návaznost. Proto Vám již nyní můžeme zaručit, že Vaše dítě u nás může být až do 9. ročníku.

Proč Montessori?

Montessori pedagogika je komplexní výukový systém, základy kterého položila první vysokoškolsky vzdělaná lékařka v Itálii, Maria Montessori. Princip Montessori pedagogiky nejlépe ilustruje hlavní heslo: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."  

Děti nedostávají hotové poznatky od učitele, na většinu věcí si přicházejí samy. A protože jim nikdo neřekl, jak je to správně, vymyslí spoustu neotřelých řešení. Narozdíl od nás, kteří jsme se učili, že správný postup je jen jeden a výsledek se musí dvakrát podtrhnout, jsou ve svém myšlení svobodné. A zatímco my se ve chvílích, kdy naše osvědčené postupy selžou, hroutíme, tyto děti zcela přirozeně jen vymyslí další řešení. Buď samy nebo ve spolupráci s ostatními. Není to ale jen o svobodě. S možností volby jde ruku v ruce i zodpovědnost za svůj výběr a svá rozhodnutí.

Děti se tak rozlétnou do života  připravené obstát v reálném světě.

Pomoz mi, abych to dokázal sám!