Školkový tým

Bára Vítková

garant Montessori pedagogiky ve školce, učitelka Montessori třídy

Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ústav evropské etnologie. Poznala jsem sebe samu při pobytu v Kanadě. Pracovala jsem v prodejně s outdoorovým vybavením. Učila jsem lyžování. Provázela jsem dětské skupiny po Krkonoších. Pomáhala jsem s teambuildingovými akcemi pro děti. V určitém období mého života mě silně ovlivnilo horolezectví, které mi pomohlo zjistit, že někdy stačí najít odvahu a vnitřní klid pro překonání jediného obtížného kroku. Skialpinismus mě utvrdil v tom, že vlastní úsilí, trocha nepohody a fyzický výkon přináší obrovský pocit uspokojení. Zásadním rozhodnutím v mém životě bylo studium diplomového kurzu Montessori pro věk dětí 0-3 a 3-6. Informace z kurzu mi poskytují smysluplné odpovědi, které jsem hledala, a stále hledám, při výchově vlastních dětí. Uvědomila jsem si například, že hodně slov často brání vlastnímu prožitku, že chyba je pouhá zkušenost, a že bezbřehá volnost nedává pocit bezpečí.

Tereza Hochmanová

učitelka Montessori třídy

V červnu jsem se po jedenácti letech vrátila zpět do rodného Trutnova. Vystudovala jsem SOŠ obor sociální péče, dále pak VOŠ se zaměřením
na sociální pedagogiku. Poté jsem pokračovala ve studiu na UK, obor sociální pedagogika, kde jsem zdárně složila státní zkoušku z pedagogiky,
psychologie a teologie. Po škole jsem působila jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a zároveň jako asistentka pedagoga na speciální základní škole. Cesty osudu mne zatáhly zpět do hlavního města a začala jsem pracovat jako učitelka v anglické mateřské školce, kde byly využívány prvky Montessori pedagogiky. Při zaměstnání v MŠ jsem vystudovala další SOŠ se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Díky této práci jsem navštívila spoustu zajímavých kurzů, jako je například: projekt Začít spolu, vzdělávací program Tóny Jara, pohybové hry s hudbou, seminář mezinárodního programu ekoškola. Ve školce jsem působila pět let. Poté jsem odešla na mateřskou dovolenou a stala se maminkou syna Tobiáška, kterému je nyní 2,5 roku. Ve svém pedagogickém přístupu považuji za nejdůležitější prvek empatii a porozumění. Doufám, že budu pro vaše děti dobrým průvodcem na jejich svobodné cestě životem. 

Marcela Jandová

asistentka pedagoga

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Nové Pace. Po studiu jsem krátce pracovala jako vychovatelka ve školní družině v malé vesnické škole a v následujících letech jako administrativní pracovnice. Dlouhodobě se věnuji sborovému zpěvu a zálibu mám i v kreslení a malbě. Kdykoli je to možné, trávím ráda hodně času s rodinou v přírodě, která je pro mne zároveň i inspirací. Během období stráveného doma s dětmi jsem si uvědomila výjimečnost lidského života i celého stvoření a důležitost naslouchání potřebám každého člověka. S blížícím se koncem rodičovské dovolené jsem došla k závěru, že uzrál čas pro změnu života a zároveň jsem vnitřně cítila touhu pomáhat druhým lidem. Možnosti pracovat v Montessori školce jako asistentka pedagoga si proto velmi vážím.