Školkový tým

Bára Vítková

garant Montessori pedagogiky ve školce

Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ústav evropské etnologie. Poznala jsem sebe samu při pobytu v Kanadě. Pracovala jsem v prodejně s outdoorovým vybavením. Učila jsem lyžování. Provázela jsem dětské skupiny po Krkonoších. Pomáhala jsem s teambuildingovými akcemi pro děti. V určitém období mého života mě silně ovlivnilo horolezectví, které mi pomohlo zjistit, že někdy stačí najít odvahu a vnitřní klid pro překonání jediného obtížného kroku. Skialpinismus mě utvrdil v tom, že vlastní úsilí, trocha nepohody a fyzický výkon přináší obrovský pocit uspokojení. Zásadním rozhodnutím v mém životě bylo studium diplomového kurzu Montessori pro věk dětí 0-3 a 3-6. Informace z kurzu mi poskytují smysluplné odpovědi, které jsem hledala, a stále hledám, při výchově vlastních dětí. Uvědomila jsem si například, že hodně slov často brání vlastnímu prožitku, že chyba je pouhá zkušenost, a že bezbřehá volnost nedává pocit bezpečí.

Jméno Příjmení

učitelka Montessori třídy


Marcela Jandová

asistentka pedagoga

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Nové Pace. Po studiu jsem krátce pracovala jako vychovatelka ve školní družině v malé vesnické škole a v následujících letech jako administrativní pracovnice. Dlouhodobě se věnuji sborovému zpěvu a zálibu mám i v kreslení a malbě. Kdykoli je to možné, trávím ráda hodně času s rodinou v přírodě, která je pro mne zároveň i inspirací. Během období stráveného doma s dětmi jsem si uvědomila výjimečnost lidského života i celého stvoření a důležitost naslouchání potřebám každého člověka. S blížícím se koncem rodičovské dovolené jsem došla k závěru, že uzrál čas pro změnu života a zároveň jsem vnitřně cítila touhu pomáhat druhým lidem. Možnosti pracovat v Montessori školce jako asistentka pedagoga si proto velmi vážím.