Školní rok 2018/2019

Jaro nás baví. Každý den objevíme něco nového. Teď už se pár dnů zabýváme bezobratlými. Děti prolézají všechny kouty a hledají, kde se co pohne. Naučily se pracovat s klíčem a samostatně určují, o který druh se jedná. Prozkoumávali jsme i živočichy z knížky Ondřeje Sekory. Chystáme se stavět hmyzí hotel a bylinkovou spirálu. Budeme rádi za...

Pokračujeme s geometrií venku, zabýváme se živočichy, pomáháme jim na záchranné stanici, přemýšlíme nad jejich potřebami a seznamujeme se i s tím, jak je vědci třídí. Živočichy se zkrátka zabýváme v angličtině, venku i ve třídě.

Jara si užíváme plnými doušky. Oslavili jsme několik narozenin, máme za sebou zápis, kde naši žáci představovali příchozím práci s Montessori pomůckami. Zabývali jsme se starověkou Čínou. Ocenili jsme některé z jejich vynálezů, které dala světu, jako kompas, hedvábí, bankovky, porcelán atd. Seznámili jsme se s čínskými znaky i tajemstvím hedvábí.

Jaro

22.03.2019

I my jsme oslavili příchod jara. Každý den si užíváme učení venku. A vypravili jsme se i do velkých dálek, třeba do Austrálie :). Venku jsme se zabývali geometrií, zlomky i slovní zásobou. Vyměřovali jsme si i pozemky a počítali obvod, abychom věděli, kolik metrů plotu musíme pořídit. A potom jsme počítali obsah, abychom zjistili, kolik osiva na...

Masopust

07.03.2019

Co je u nás nového? V šatně má každé dítě svoje místo, které si označilo vlastnoručně vyrobenou cedulkou. Chodíme v pátek bruslit. Za peníze, které děti vydělaly v projektu Firma na vánoční dárky, a z dalších příspěvků jsme koupili nové pomůcky: kompletní perlový materiál a velké dělení. Takže prvňáci si procvičují dělení a číselné řady, jiní...

Dnes jsme ukončili téma starověkého Egypta. Prošli jsme si vzestup i pád Kleopatry a zúčastnili se i jejího vstupu do posmrtného života. Také s Antarktidou jsme se dnes rozloučili. Probíhalo i řezbářské tvoření a děti si vyrobily dřevěný nůž na máslo. Malí se zabývali synonymy a antonymy a seznamovali se se známkovou hrou. A každý pokročil i ve své...

Antarktida

18.02.2019

Dnes jsme se vrhli na téma kontinentů podrobně. Ti, kteří měli zájem, zkoumali Antarktidu. Přivítali jsme u nás "výzkumnici" ze základny McMurdo. Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě na základně i o Antarktidě. Teď už si určitě nikdo nesplete Arktidu s Antarktidou. Věnovali jsme se i dobývání jižního pólu. Přečetli jsme si příběh a...

Tělocvična

15.02.2019

V pátek jsme si užili tělocvičnu, protože nadcházejících pět týdnů budeme chodit bruslit. Hrálo se ale samozřejmě i na kytary a bubnovalo:)

Chutě světa

14.02.2019

I ve čtvrtek jsme pokračovali v tématu kontinentů. A protože láska prochází žaludkem, udělali jsme si ochutnávku z jednotlivých světadílů. Největší úspěch mělo asi granátové jablko a nashi. Obzvláště obřadně kolovalo mango, protože jsme se dozvěděli, že v Indii je mango symbolem lásky a hojnosti a mnoho lidí zde věří, že mangovníky dokážou splnit...

Dnešek byl ve znamení angličtiny. Pokračovali jsme i v tématu starověkého Egypta a prozkoumávali všechny vody světa :) Největší problém byl najít Jižní oceán, ale i to se nakonec podařilo. Druháci se věnovali měkkým a tvrdým souhláskám.

Mumie

12.02.2019

Dnes jsme kromě matematických a jazykových témat otevřeli i zeměpisná a historická. Úvodní prezentace do zeměpisu byla o kontinentech a v historii jsme po pravěku přešli již k prvním civilizacím. A dnes byl v našem hledáčku starověký Egypt. Každé dítě napsalo na lísteček asociaci, co se mu vybaví, když se řekne starověký Egypt. Nejvíce dětí uvedlo...

Ježek

11.02.2019

Dnešek jsme si po prázdninách užili. Hráli jsme spoustu her. Rozdělili jsme se na dvě půlky. Jedna část jela do záchranné stanice v Jaroměři a druhá byla ve škole. Každý si pracoval na tom svém, ještě doznívalo téma českých vynálezů. Vznikl i kinesiskop s výjevem vycházejícího slunce. Ze záchranné stanice jsme si přivezli ježka, o kterého se budeme...

Vysvědčení

31.01.2019

Středa byla ve znamení individuální práce. Dorazil nám certifikát za přispění na dostupnost vody v rozvojových zemích. Děti věnovaly na tento projekt část z peněz, které si vydělaly výrobou a prodejem zboží v našem vánočním e-shopu. Přečetli jsme si skutečný příběh, jak to vypadalo, když se v etiopské vesnici Yeye porouchal vrt. Ještě jsme se...

V pondělí a úterý jsme se zabývali opět desetinnými čísly. Pár dětí pronikalo hlouběji do tématu podmětu a přísudku a jiné luštily rébusy s vyjmenovanými slovy. Většina třeťáků ale objevovala tajemství písemného sčítání a odčítání. Protože ale neděláme abstraktní věci aniž bychom jim rozuměli, již dlouhou dobu jsme sčítali a odčítali na perlovém...

Dnes jsme vzpomínali na všechny velké příběhy, které jsme si na podzim zažili. Každý se zamyslel nad tím, který příběh ho nejvíce oslovil a proč. Některé děti se rozhodly, že zkusí samy příběh prezentovat před celou třídou. Takže jsme byli znovu u toho, když vznikala naše Země a probíhal koloběh prvků, kdy to, co se zahřeje, zvětší svůj objem...

Středa je vždy ve znamení angličtiny. Souběžně jsme objevovali také podmět a přísudek a domácí přírodovědné nakladatelství chrlilo další příspěvky o zvířatech. A protože už týden píšeme dětem vysvědčení, přišlo mi fér, aby nám děti také nějaké napsaly. Takže se psalo i vysvědčení všem průvodcům.

Známková hra

22.01.2019

Na začátku tohoto týdne se některé děti posunuly od konkrétního perlového materiálu k více abstraktní známkové hře. V kurzu bylo hlavně dělení. Téměř stálému zájmu se těší desetinná čísla. A po delší době jsou opět v permanenci naši barevní skřítkové v podobě slovních druhů. Zároveň pokračovaly individuální plánovací schůzky s každým žákem. A hitem...

Jan Palach

18.01.2019

V první polovině týdne jsem byla sbírat inspiraci v Montessori škole v Pardubicích. V pondělí někteří jeli odstrojovat vánočně oděnou záchrannou stanici. Naše výzdoba měla prý o Vánocích úspěch 🙂 Pak si povídali o ježkovi, dozvěděli se o něm několik zajímavostí. Je to pro nás velmi aktuální téma, protože si ze záchranné stanice jednoho ježka...

Voda a šplh

10.01.2019

Ve čtvrtek jsme pokračovali v tématu desetinných čísel, prvňáci prezentovali čtyřciferná čísla na perlovém materiálu a velkém počítadle a následně je sčítali. Zabývali jsme se i vodou na Zemi. Dlouhým pásem světle modré látky jsme znázornili všechnu slanou vodu na planetě. Té sladké bylo v porovnání s tím opravdu maličko. A pitné? Však se podívejte...