Montessori Farma

společenství vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody

Adolescentní program


Montessori vzdělávání je ve třetím trojročí (7.- 9. ročník) dost specifické. Vývojové období od 12 do 15 let je nesmírně dynamické a mládež prochází obrovskými změnami. Z fyzického hlediska je to období rychlého tělesného růstu, který je patrný, ale to, co je skryté, je hormonální bouře, kterou si mladý člověk prochází a kvůli které není příliš nastaven na přijímání akademických znalostí. Je to kritické období plné pochybností, váhání, vášnivých emocí a nečekaného snížení intelektuální kapacity. Problém soustředit se na studium nesouvisí s nedostatkem vůle, ale je důsledkem fyzických a psychických změn, které se v žákovi odehrávají a které ho vyčerpávají. A proto Maria Montessori dospěla k názoru, že adolescent nemůže sedět ve škole a strávit většinu dne učením. Potřebuje prostředí, které mu dopřeje odpoutat se od vlastní rodiny, dá mu pocítit, že někam patří, že dokáže být užitečný i pro ostatní. Potřebuje místo, kde si může zažít a natrénovat sociální a ekonomickou nezávislost, nanečisto zkusit být dospělým. 

Takových center (farem) existují po celém světě desítky, kde si mládež sama zodpovídá za fungování komunity, od jídla, přes úklid až po společnou smysluplnou práci na produktech, pro které se se sama rozhodne.

Naše pojetí farmy

Od září 2021 pracujeme na tom, aby naši adolescenti měli připravené prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám, a proto jsme začali budovat v souladu s Montessori principy zprvu skromnou podobu Montessori farmy. Prozatím jsme za tímto účelem vyhradili část usedlosti, kde má náš spolek sídlo. Sedmáci a osmáci tráví jeden týden z měsíce budováním této farmy, mimo město, jednoduše dostupné od školy. Seznámí se tak se spoustou činností, řemesel, užívají si pospolitosti a hledají způsob soužití, aby se všem dařilo dobře. Zažívají si, že se o sebe dokážou postarat, v rámci společenství si hledají svoji roli v týmu, cítí  se užitečně a mají prostor hledat odpověď na velké otázky "Kdo jsem?" a "Jaká je moje role ve světě?"

A my jsme rádi, že můžeme být u toho a tuto možnost našim žákům dopřát.

A proč zrovna farma?

Na statku žáci vaří, sdílejí jídlo, starají se o půdu a jejich učení je přirozeně prolnuto s prací a zábavou. Tvoří si bezpečnou komunitu, kde se zkrátka učí životem.