Montessori centrum práce a vzdělávání

(zjednodušeně někdy nazýváno "farma") 

společenství vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody

Adolescentní program


Montessori vzdělávání je ve třetím trojročí (7.- 9. ročník) velmi specifické. Vývojové období od 12 do 15 let je nesmírně dynamické a mládež prochází obrovskými změnami. Z fyzického hlediska je to období rychlého tělesného růstu, který je patrný, ale to, co je skryté, je hormonální bouře, kterou si mladý člověk prochází a kvůli které není příliš nastaven na přijímání akademických znalostí. Je to kritické období plné pochybností, váhání, vášnivých emocí a nečekaného snížení intelektuální kapacity. Problém soustředit se na studium nesouvisí s nedostatkem vůle, ale je důsledkem fyzických a psychických změn, které se v žákovi odehrávají a které ho vyčerpávají. A proto Maria Montessori dospěla k názoru, že adolescent nemůže sedět ve škole a strávit většinu dne učením. Potřebuje prostředí, které mu dopřeje odpoutat se od vlastní rodiny, dá mu pocítit, že patří i někam jinam, že dokáže být užitečný i pro ostatní. Potřebuje místo, kde si může zažít a natrénovat sociální a ekonomickou nezávislost, nanečisto zkusit být dospělým. 

A Montessori farmy, tzv. centra práce a studia, kterých  existují po celém světě desítky, jsou přesně to místo, kde si mládež sama zodpovídá za fungování své komunity, od jídla, přes úklid až po společnou smysluplnou práci na produktech či službách, pro které se sama rozhodne.

Naše pojetí farmy

Od září 2021 pracujeme na tom, aby naši adolescenti měli připravené prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám, a proto jsme začali budovat v souladu s Montessori principy zprvu skromnou podobu Montessori farmy. Prozatím jsme za tímto účelem vyhradili část usedlosti, kde má náš spolek sídlo. Sedmáci, osmáci a deváťáci tráví jeden týden z měsíce budováním této farmy, mimo město, jednoduše dostupné od školy. Seznámí se tak se spoustou činností, řemesel, užijí si pospolitosti a mají možnost hledat způsob soužití, který jim vyhovuje. Zažívají si, že se o sebe dokážou postarat, v rámci společenství nacházejí svoji roli v týmu, cítí  se užitečně a mají prostor hledat odpověď na velké otázky "Kdo jsem?" a "Jaká je moje role ve světě?" A my jsme rádi, že můžeme být u toho a tuto možnost našim žákům dopřát. 

A abychom jim pomohli se lépe zorientovat v dnešním globálním světě, jsou součástí našeho adolescentního programu i mezinárodní zkušenosti na jiných evropských Montessori farmách. 

Reportáž dětské televize Rýbrcoul z naší farmy

Na statku si žáci sami vaří,  starají se o půdu a jejich učení se přirozeně prolíná s prací a zábavou. Tvoří si bezpečnou komunitu, kde mohou naplnit svoje fyzické, psychické i emocionální potřeby. Zkrátka se zde učí samotným životem. 

Interiér naší farmy

Na konečné podobě prostor stále pracujeme. Prozatím máme pokoj pro holky, pokoj pro kluky, společnou koupelnu, jídelnu a kuchyň a budujeme společenskou místnost.