O našem spolku

Za aktivitou směřující ke zřízení a provozování Montessori tříd při ZŠ stály původně tři maminky, které se sdružily do zapsaného spolku Rozlet do života, z. s. Jedním z hlavních důvodů založení nové školy byla potřeba rodin v regionu rozšířit stávající nabídku základního vzdělávání.  Po prvním roce fungování se spolek kvůli jednoznačnosti přejmenoval na Montessori Trutnov, z.s. Nyní spolek řídí výbor.

 

ČLENKY VÝBORU:

Alena Jašková, Naďa Kalousková, Tereza Francová 

(více o nich si můžete přečíst v sekci ŠKOLNÍ TÝM)

STANOVY SPOLKU: