O našem spolku

Za aktivitou směřující ke vzniku, zřízení a provozování Montessori tříd při ZŠ  stojí společenství rodičů, kteří se sdružili do zapsaného spolku Rozlet do života, z. s. Jedním z hlavních důvodů založení nové školy byla potřeba rodin v regionu rozšířit stávající nabídku základního vzdělávání.  

 

RADA SPOLKU:

Pavlína Pulkrábková

  • předsedkyně spolku

Jsem maminkou dvacetileté dcery Daniely a šestiletého syna Olivera. Jako dítě jsem měla velký sen stát se paní učitelkou. K naplňování své touhy jsem využívala domácí mazlíčky, především kočky, které jsem s poctivostí opravdové učitelky zbavovala negramotnosti. Snad v nich mé pedagogické snažení něco zanechalo a v Antonínově údolí, kde jsem vyrůstala, jsou stále kočky, co umí číst, psát a počítat. V průběhu let jsem svůj dětský sen na čas opustila, abych se k němu opět vrátila v roce 2008, kdy jsem začala dělat chůvu v rodinách a tetu pro děti z pěstounských rodin při společných akcích organizace Maják. Narozením syna se můj život začal podobat jízdě vlakem a já ochotně nastoupila a vydala se na trať, kterou lemovaly stanice se společným jmenovatelem Výzva. V každé jsem vystoupila, prožila v ní část svého života a zase jsem nastoupila a jela dál. Mou motivací a inspirací byl můj rostoucí syn a jeho měnící se potřeby. Jednou ze stanic bylo Mateřské centrum Karolínka a program pro maminky s dětmi Walinka, který jsem spoluvytvářela a podílela se na jeho realizaci. Další zastávka Radowánek, aneb mnou založená a vedená domácí školka. Všechno plynulo tak přirozeně, bez většího úsilí, stačilo jen srdcem naslouchat signálům průvodčího...

Naďa Kalousková


Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství biologie a chemie, a v rámci celoživotního vzdělávání také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy, ze všeho nejvíc z místa, kde budujeme s rodinou náš domov. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni velké základní školy. Stála jsem u zrodu soukromé komunitní školy, kterou jsem v jejich počátcích vedla. Provázela jsem děti ve věkově smíšené třídě, kde se učili pospolu žáci 1. až 5. ročníku. Nyní se intenzivně zabývám pedagogikou dle principů Marie Montessori a ráda bych se zasloužila o to, aby výuka dle mých představ nebyla v regionu jen doménou soukromých škol.

Zuzana Romášková


Po studiu poradenské psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK v Praze jsem pracovala ve školství jako poradenský psycholog, resp. školní psycholog na několika školách v regionu. Chci se podílet na vytvoření školy, která naplní přirozenou dětskou potřebu poznávat, objevovat a rozumět světu, sobě i druhým a která svým žákům poskytne možnost zažít práci v týmu a pocítit výhody spolupráce lidí různého věku i potenciálu. Chci pomoci vybudovat školu, kde bude sebevědomí a sebehodnocení dětí vyrůstat z jejich úspěchů a překonaných překážek, nikoliv z hodnocení druhých a srovnávání s druhými a to v bezpečném a zdravém prostředí.