O našem spolku

Za aktivitou směřující ke zřízení a provozování Montessori tříd při ZŠ  stojí společenství rodičů, kteří se sdružili do zapsaného spolku Rozlet do života, z. s. Jedním z hlavních důvodů založení nové školy byla potřeba rodin v regionu rozšířit stávající nabídku základního vzdělávání.  Po prvním roce fungování se spolek kvůli jednoznačnosti přejmenoval na Montessori Trutnov, z.s.

 

ČLENKY VÝBORU:

Naďa Kalousková


Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství biologie a chemie, a v rámci celoživotního vzdělávání také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. Ráda cestuji a poznávám odlišné kultury, mám ráda vůni pískovcových skal a svěžest divokých řek a miluji výhledy. Práce s dětmi mě provází celý život: v USA jsem učila kanoistiku, založila jsem a několik let vedla rodinné centrum, učila jsem na druhém stupni velké základní školy. Stála jsem u zrodu soukromé komunitní školy, kterou jsem v jejich počátcích vedla. Provázela jsem děti ve věkově smíšené třídě, kde se učili pospolu žáci 1. až 5. ročníku. Nyní se intenzivně zabývám pedagogikou dle principů Marie Montessori, jsem absolventkou dvouletého diplomového Montessori kurzu. Ráda bych se zasloužila o to, aby výuka dle mých představ nebyla v regionu jen doménou soukromých škol.

Pavlína Pulkrábková


Jsem maminkou dvacetileté dcery Daniely a šestiletého syna Olivera. Jako dítě jsem měla velký sen stát se paní učitelkou. K naplňování své touhy jsem využívala domácí mazlíčky, především kočky, které jsem s poctivostí opravdové učitelky zbavovala negramotnosti. Snad v nich mé pedagogické snažení něco zanechalo a v Antonínově údolí, kde jsem vyrůstala, jsou stále kočky, co umí číst, psát a počítat. V průběhu let jsem svůj dětský sen na čas opustila, abych se k němu opět vrátila v roce 2008, kdy jsem začala dělat chůvu v rodinách a tetu pro děti z pěstounských rodin při společných akcích organizace Maják. Narozením syna se můj život začal podobat jízdě vlakem a já ochotně nastoupila a vydala se na trať, kterou lemovaly stanice se společným jmenovatelem Výzva. V každé jsem vystoupila, prožila v ní část svého života a zase jsem nastoupila a jela dál. Mou motivací a inspirací byl můj rostoucí syn a jeho měnící se potřeby. Jednou ze stanic bylo Mateřské centrum Karolínka a program pro maminky s dětmi Walinka, který jsem spoluvytvářela a podílela se na jeho realizaci. Další zastávka Radowánek, aneb mnou založená a vedená domácí školka. Všechno plynulo tak přirozeně, bez většího úsilí, stačilo jen srdcem naslouchat signálům průvodčího...

Zuzana Romášková


Po studiu poradenské psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK v Praze jsem pracovala ve školství jako poradenský psycholog, resp. školní psycholog na několika školách v regionu. Chci se podílet na vytvoření školy, která naplní přirozenou dětskou potřebu poznávat, objevovat a rozumět světu, sobě i druhým a která svým žákům poskytne možnost zažít práci v týmu a pocítit výhody spolupráce lidí různého věku i potenciálu. Chci pomoci vybudovat školu, kde bude sebevědomí a sebehodnocení dětí vyrůstat z jejich úspěchů a překonaných překážek, nikoliv z hodnocení druhých a srovnávání s druhými a to v bezpečném a zdravém prostředí.