Záchrana v terénu

18.12.2019

Dnes ve druhém trojročí: velký střep v dlani, podchlazení a omrzliny, opaření a hluboká řezná rána .... všechny jsme to přežily 😁