Stále bádáme

14.06.2020

Badatelé z 2. M se opět v pátek vypravili do terénu. Zkoumali vodní živočichy ve Zlatém potoce ve Sklenářovicích. Všechny badatelské týmy lovily a pátraly a potvrzovaly či vyvracely své hypotézy. Našli jsme mnoho chrostíků, blešivce, larvy brouků, jepice, bruslařky, vodoměrky a pijavky. Potkali jsme jedovatého brouka májku fialovou. Na březích a loukách kvetlo mnoho květin, většinu jsme znali. Některé nám pomohl určit Luboš a také kamarád Google. Děti prozkoumaly kromě potoka i rybník, kam všichni naskákaly. Počasí nám přálo a moc jsme si dopoledne užili.