Poslední scény

23.10.2018

Dnes jsme natáčeli poslední scény filmu, který můžete v pátek v 10.00 shlédnout na premiéře v naší třídě. Odpoledne jsme měli individuální schůzky žák-rodiče-průvodci, kde měl každý žák možnost zhodnotit svoji práci za uplynulé dva měsíce, říct, co se mu povedlo, na čem ještě potřebuje pracovat a co by chtěl ve škole změnit, aby mu to více vyhovovalo. Taktéž i rodiče. Svůj pohled přidali i pedagogové. Snažili jsme se najít optimální cestu vzdělávání pro každé dítě. Děti měly možnost předvést rodičům, jak pracují na pomůckách, a naučily je jednu z nich používat.