Jan Palach

18.01.2019

V první polovině týdne jsem byla sbírat inspiraci v Montessori škole v Pardubicích. V pondělí někteří jeli odstrojovat vánočně oděnou záchrannou stanici. Naše výzdoba měla prý o Vánocích úspěch 🙂 Pak si povídali o ježkovi, dozvěděli se o něm několik zajímavostí. Je to pro nás velmi aktuální téma, protože si ze záchranné stanice jednoho ježka přivezeme a budeme se o něho starat. Děti tedy začaly pro ježka vyrábět domeček. Ve třídě se zatím procvičovala desetinná čísla, násobení a čtení. V úterý a ve středu děti pokračovaly v individuální práci s pomůckami, jeden den pod vedením Niky a druhý den je provázela Lenka. I holky se vystřídaly v Pardubicích. Ve čtvrtek jsme v naší třídě sdílely dojmy a všichni o nich diskutovali. Také jsme vzpomínali na Jana Palacha. Starší děti se zamýšlely nad smyslem jeho poselství. Jinak čtvrtek jako každý týden patřil knihám. Někteří čtenáři nám představili svou knihu. Probíhalo i individuální plánování s každým žákem a hodnocení prvního pololetí. A vyvrcholilo hlasování o tom, jakým způsobem přispějeme na dostupnost vody v rozvojových zemích. Zvítězil nákup vodovodního kohoutku. Tématem pátečního dne s Lukášem byl Bůh. Každá skupina ho dramaticky zpracovala po svém.