17. listopad

17.11.2021

Přejeme všem krásné prožití státního svátku. S dětmi jsme si povídali o svobodě a zavzpomínali jsme na film, který na toto téma natáčely před dvěma roky https://youtu.be/fD5Vh5Zdp6o. A taky na atmosféru sounáležitosti, když jsme se zúčastnili "sametového průvodu" v Praze. A o sounáležitost a zároveň respekt k názoru každého se v našich třídách snažíme každý den. A pokud neuvízneme v malichernostech a uchováme si zdravý nadhled, mám pocit, že se nám to daří. 

Tento týden jsme se zamýšleli hodně nad svobodou a zodpovědností s ní spojenou. Děti z prvního trojročí o svobodě psaly v rámci tvůrčího psaní svoje příběhy. Ale jenom jsme nepřemýšleli, nechali jsme také hlavám odpočinout a hráli jsme na improvizované nástroje, zpívali si a zdobili lampy, které jsme si pak ve sklepě odzkoušeli. 

I na zápiscích prvňáků je patrné, který obrázek odkazuje na rok 1939 a který na rok 1989. Jsem na ně opravdu pyšná, jak jsou už po dvou a půl měsících ve škole samostatní, hlídají si svoje povinnosti a individuálně pracují buď samostatně, nebo ve skupince .