Školní rok 2018/2019

Na Nový rok se vydalo šestnáct malých prospektorů vstříc zlatému dobrodružství. Donesla se k nám totiž zpráva, že u ústí Králičího potoka se našlo zlato. A tak jsme se rozhodli zkusit štěstí :) V bezpečí jsme dorazili do Skagway. Potkali jsme zde Hendersona a trochu se nakazili jeho vášní pro zlato. Nakoupili jsme si zde zásoby, hlavně lopaty,...

Zážitky

21.12.2018

Vánoce ve škole jsme pojali zážitkově. První blok od nás děti dostaly velmi výjimečný dárek. Měly příležitost si vyzkoušet, jak vypadala škola, když jsem já byla ještě školačka. Poté jsme v kruhu sdíleli dojmy. Většině se nelíbilo, že byla krátká přestávka, někteří se báli přísné paní učitelky s ukazovátkem v ruce (Díky Leni :) ), jiní se s námi...

Dnešní den začal ráno uříznutím stromu v lese. Ve škole jsme pak pekli perníčky, věnovali se skloňování a pádům, angličtině vévodily vánoční písně v pohybu. Celý den se ale nesl v očekávání 16. hodiny, kdy začal vánoční večírek. Děti si ozdobily stromeček a vyrobily betlém z buráků. Každý vyslovil svoje přání do nového roku, zpívali jsme koledy a...

Ferdinand

18.12.2018

Dnes jsme zapálili třetí adventní svíčku a věnovali se individuální práci. Největší událost dnešního dne ale neproběhla ve třídě. Pod okny nám zaparkovala dodávka, vystoupili řemeslníci a udělali nový vchod do budovy, tj. dveře ze školní šatny přímo na zahradu. Pro nás to znamená, že už nebudou přes naši malou třídu proudit davy na zahradu a zpět....

Nové dveře

17.12.2018

Dnes jsme zapálili třetí adventní svíčku a věnovali se individuální práci. Největší událost dnešního dne ale neproběhla ve třídě. Pod okny nám zaparkovala dodávka, vystoupili řemeslníci a udělali nový vchod do budovy, tj. dveře ze školní šatny přímo na zahradu. Pro nás to znamená, že už nebudou přes naši malou třídu proudit davy na zahradu a zpět....

Dnes jsme zažili narozeninový rituál Haničky. Prohlédli jsme si její narozeninovou knihu a tatínek nás provedl jednotlivými roky Haniččina života. Jinak probíhal akční den s Lukášem jako každý pátek. Hani, krásný narozeninový den!

Dnes jsme záchrannou stanici v Jaroměři vyzdobili vánočně. Přejeme jí, aby se jí v novém roce dařilo, a zvířatům, aby její služby potřebovali co nejméně.

Domov seniorů

12.12.2018

Tak dnes jsme si zažili letos první Vánoce, a to v domově pro seniory. Děti si ve skupinkách povídaly s jednotlivými seniory, popřály jim krásné svátky, obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými dárky a zazpívaly koledy. Byl to velmi emotivní zážitek. Zapojily se naprosto všechny děti, i ty, které většinou potřebují dost motivovat, se tady naprosto...

Dnes jsme pokračovali v tématice jiných číselných soustav, zlomků a druhých mocnin. Děti převáděly čísla například z pětkové soustavy do sedmičkové, ve volbě soustav byly velmi nápadité. Se zlomky jsme dnes trochu vařili. A druhé mocniny jsme si užívali geometricky :) Také jsme se radovali z nově napadaného sněhu, psali přání pro seniory, za...

Dnes jsme ráno zapálili druhou adventní svíčku, betlémskou svíci představující Ježíškovy jesličky. Děti se už dříve hodně zabývaly zlomky, a to i jejich dělením. Ale dělitelem bylo doposud vždy celé číslo. Dnes jsme přistoupili k tomu, že i dělitel byl zlomek. Všichni si už pamatují tři základní pravidla pro dělení: rozdělujeme spravedlivě,...

Gymnastika

07.12.2018

Dnes se děti s Lukášem věnovaly gymnastice.V dramatické výchově se zamýšlely nad tím, co je v každém z nás čertovské a co andělské...

Jako každý den jsme i dnes začali ranním psaním. Svátek svatého Mikuláše jsme využili k tomu, abychom se vzájemně obdarovali. Každý napsal, čeho si na ostatních i na sobě nejvíce cení. Kritika nám většinou jde dobře, ale je důležité, abychom uměli přepnout a uvědomit si, co bychom mohli na druhém ocenit a za co všechno můžeme být vděční. Kdo...

Napínači lan

05.12.2018

Protože včera si některé děti vybraly konstrukční úlohy a rozhodly se více ponořit do geometrie, pověděli jsme si dnes příběh o geometrii, jak se lidé ve starověkém Egyptě těšili na povodně a co po nich vždy následovalo. Zeptejte se doma. A třeba i proč byli velmi vážení napínači lan a jak o svoji váženost přišli :) Když už jsme...

Dnes jsme měli další narozeninový rituál. Česťa slavil 11. narozeniny. Při této příležitosti věnoval třídě knihu Měli dinosauři blechy? Těšíme se, jak se s ní ponoříme do geologie. Tyto znalosti se nám budou hodit, protože už na Nový rok se z nás stanou prospektoři rýžující zlato. Prvňáci se seznámili s multiplikační tabulí, jiní násobili desetinná...

Prosinec jsme zahájili opět pomocí v záchranné stanici v Jaroměři. Děti, které s námi nejely, zatím vyráběly ve třídě adventní věnec, na kterém jsme si s jednodenním zpožděním zapálili první svíčku - SVÍCI PROROKŮ jako památku na proroky, kteří předpověděli Ježíšovo narození.

Poslední listopadový týden byla Naďa na Montessori kurzu v Praze. Velký dík patří Niky a Lence, že se ujaly průvodcování třídy :) V pondělí probíhaly ve třídě narozeninové rituály. Ráno se celá třída dozvěděla podrobnosti ze života Anežky a po svačině byl rituál pro Matěje. V úterý byla Niky ve škole s dětmi úplně sama, tak měly vyráběcí den. Těšte...

Nemoci

23.11.2018

Protože nemoc byla první asociace, která dnes děti napadla v souvislosti se slovem podzim, povídali jsme si, jaký smysl a význam nemoc má a co může být její příčinou. Na tělocviku jsme si zaskákali přes švihadla a pak házeli medicimbalem. V hudební výchově jsme rozvíjeli bubenickou empatii. Na závěr nám děti zahrály scénky na téma NÁVŠTĚVA U...

Botky jsou hotové! Moji žáci mi ušili skvělé mokasíny. Mockrát všem děkuji. Čtvrtky jsou věnované četbě. Každý nás seznámil s knihou, kterou doma právě čte. Jinak byl tento den ve znamení individuální práce. Nejčastějším tématem byly zlomky.

Ženský kruh

21.11.2018

Dnes jsme se rozdělili na tři skupiny. Malí měli angličtinu. Starší kluci mezitím pracovali na našem e-shopu a vyráběli další výrobky. Holky měly dívčí kruh, ve kterém jsme si s Evou Kovaříkovou vyprávěly o darech ženství, menstruaci, menstruačních pomůckách a ženských pohlavních orgánech. Holky byly plné dojmů a slíbily jsme si, že to zase někdy...