Dinosauři a blechy

04.12.2018

Dnes jsme měli další narozeninový rituál. Česťa slavil 11. narozeniny. Při této příležitosti věnoval třídě knihu Měli dinosauři blechy? Těšíme se, jak se s ní ponoříme do geologie. Tyto znalosti se nám budou hodit, protože už na Nový rok se z nás stanou prospektoři rýžující zlato. Prvňáci se seznámili s multiplikační tabulí, jiní násobili desetinná čísla či zlomky, věnovali se přídavným jménům nebo vyjmenovaným slovům. V rámci zdvořilostních lekcí jsme se zabývali tím, jak oslovit někoho, kdo je zabraný do hovoru. Závěr dne pak patřil hlavně konstrukčním úlohám.