Výtvarné umění

14.05.2019

Včera jsme opět pomáhali v záchranné stanici v Jaroměři. Nakrmili jsme srnce a ovce, přinesli jsme jim zelené větve, povídali jsme si o odpadech, zahráli jsme dětem ze školky scénky o třídění odpadů a vyčistili jsme okolí stanice. Dnes jsme se kromě jiného zabývali například českým výtvarným uměním. Děvčata byla uchvácena zejména zátiším a krajinkami, kluci pak výjevy z pravěku a portréty.