blog třídy

Jaro

22.03.2019

I my jsme oslavili příchod jara. Každý den si užíváme učení venku. A vypravili jsme se i do velkých dálek, třeba do Austrálie :). Venku jsme se zabývali geometrií, zlomky i slovní zásobou. Vyměřovali jsme si i pozemky a počítali obvod, abychom věděli, kolik metrů plotu musíme pořídit. A potom jsme počítali obsah, abychom zjistili, kolik osiva na...

Masopust

07.03.2019

Co je u nás nového? V šatně má každé dítě svoje místo, které si označilo vlastnoručně vyrobenou cedulkou. Chodíme v pátek bruslit. Za peníze, které děti vydělaly v projektu Firma na vánoční dárky, a z dalších příspěvků jsme koupili nové pomůcky: kompletní perlový materiál a velké dělení. Takže prvňáci si procvičují dělení a číselné řady, jiní...