Zápis

Zápis do všech ročníků prvního stupně Montessori tříd proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 od 15.00 do 18.00O podrobnostech Vás budeme brzy informovat. Všem, kteří vyplnili náš dotazník, pošleme elektronicky pozvánku. Těšíme se na Vás. 

Naše vize je mít 3 věkově smíšené třídy:

  • první trojročí (žáci 1. až 3. ročníku)
  • druhé trojročí (4. až 6 ročník)
  • třetí trojročí (7 až 9. ročník)

V každém ročníku tak můžeme mít maximálně 8 žáků.

V  září 2018 otevřeme podle počtu přijmutých buď jednu třídu, kde budou žáci od 1. do 5. ročníku, nebo dvě věkově smíšené třídy s žáky od 1. do 3. ročníku a od 3. do 5. ročníku. Další roky budeme přijímat už jen žáky do 1. ročníku, příp. doplňovat do vyšších ročníků, uvolní-li se místo.

Vzhledem k tomu, že jde o třídu Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18, může se přihlásit každý. Přesto, vzhledem k povaze třídy a omezené kapacitě, jsme nuceni stanovit pravidla pro výběr žáků. Primárně bychom chtěli zabezpečit návaznost těm dětem, které už v předškolním věku (nebo v nižších ročnících prvního stupně) navštěvovaly některé z tzv. "alternativních" škol, školek, dětských skupin apod. Je to z důvodu návyků, které si děti z těchto zařízení "přinesou" a na něž můžeme navazovat. 

Pokud to kapacita dovolí, velmi rádi přivítáme i ty děti, jejichž rodiče zatím neměli příležitost svým dětem takovou možnost poskytnout, ale souzní s myšlenkami Montessori pedagogiky

Žáci jsou přijímáni k základnímu vzdělávání na Základní školu, Trutnov 3, Náchodská 18. Je v pravomoci ředitele školy rozhodnout o zařazení dítěte do třídy, kde se žák vzdělává podle ŠVP pro ZŠ Montessori. Žáci zařazení do ostatních tříd ZŠ Náchodská  se vzdělávají podle Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání.

Jak se přihlásit?

Uvažujete o vzdělávání Vašeho dítěte v Montessori třídách? Vyplňte prosím DOTAZNÍK. Pomůže nám to udělat si představu o tom, na koho se můžeme při zápisu těšit. Zároveň se tím dostanete do naší databáze a až budeme vědět termín zápisu, pošleme Vám elektronicky pozvánku.