prosinec 2018

Zážitky

20.12.2018

Vánoce ve škole jsme pojali zážitkově. První blok od nás děti dostaly velmi výjimečný dárek. Měly příležitost si vyzkoušet, jak vypadala škola, když jsem já byla ještě školačka. Poté jsme v kruhu sdíleli dojmy. Většině se nelíbilo, že byla krátká přestávka, někteří se báli přísné paní učitelky s ukazovátkem v ruce (Díky Leni :) ), jiní se s námi...

Dnešní den začal ráno uříznutím stromu v lese. Ve škole jsme pak pekli perníčky, věnovali se skloňování a pádům, angličtině vévodily vánoční písně v pohybu. Celý den se ale nesl v očekávání 16. hodiny, kdy začal vánoční večírek. Děti si ozdobily stromeček a vyrobily betlém z buráků. Každý vyslovil svoje přání do nového roku, zpívali jsme koledy a...

Ferdinand

18.12.2018

Dnes jsme byli v kině Vesmír na animovaném filmu Ferdinand. Zatímco děti se smály, až se za břicho popadaly, my jsme s Niky při této kreslené pohádce utíraly občas i slzy. Zkrátka dobře udělaný film pro celou rodinu :)o tom, jak se vyplatí zůstat sám sebou. Po návratu jsme si nastolili pořádek v knihovně, děti roztřídily knihy podle žánru...

Nové dveře

17.12.2018

Dnes jsme zapálili třetí adventní svíčku a věnovali se individuální práci. Největší událost dnešního dne ale neproběhla ve třídě. Pod okny nám zaparkovala dodávka, vystoupili řemeslníci a udělali nový vchod do budovy, tj. dveře ze školní šatny přímo na zahradu. Pro nás to znamená, že už nebudou přes naši malou třídu proudit davy na zahradu a zpět....

Dnes jsme zažili narozeninový rituál Haničky. Prohlédli jsme si její narozeninovou knihu a tatínek nás provedl jednotlivými roky Haniččina života. Jinak probíhal akční den s Lukášem jako každý pátek. Hani, krásný narozeninový den!

Dnes jsme záchrannou stanici v Jaroměři vyzdobili vánočně. Přejeme jí, aby se jí v novém roce dařilo, a zvířatům, aby její služby potřebovali co nejméně.

Domov seniorů

12.12.2018

Tak dnes jsme si zažili letos první Vánoce, a to v domově pro seniory. Děti si ve skupinkách povídaly s jednotlivými seniory, popřály jim krásné svátky, obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými dárky a zazpívaly koledy. Byl to velmi emotivní zážitek. Zapojily se naprosto všechny děti, i ty, které většinou potřebují dost motivovat, se tady naprosto...

Dnes jsme pokračovali v tématice jiných číselných soustav, zlomků a druhých mocnin. Děti převáděly čísla například z pětkové soustavy do sedmičkové, ve volbě soustav byly velmi nápadité. Se zlomky jsme dnes trochu vařili. A druhé mocniny jsme si užívali geometricky :) Také jsme se radovali z nově napadaného sněhu, psali přání pro seniory, za...

Dnes jsme ráno zapálili druhou adventní svíčku, betlémskou svíci představující Ježíškovy jesličky. Děti se už dříve hodně zabývaly zlomky, a to i jejich dělením. Ale dělitelem bylo doposud vždy celé číslo. Dnes jsme přistoupili k tomu, že i dělitel byl zlomek. Všichni si už pamatují tři základní pravidla pro dělení: rozdělujeme spravedlivě,...

Gymnastika 

07.12.2018

Dnes se děti s Lukášem věnovaly gymnastice.V dramatické výchově se zamýšlely nad tím, co je v každém z nás čertovské a co andělské...

Jako každý den jsme i dnes začali ranním psaním. Svátek svatého Mikuláše jsme využili k tomu, abychom se vzájemně obdarovali. Každý napsal, čeho si na ostatních i na sobě nejvíce cení. Kritika nám většinou jde dobře, ale je důležité, abychom uměli přepnout a uvědomit si, co bychom mohli na druhém ocenit a za co všechno můžeme být vděční. Kdo...

Napínači lan

05.12.2018

Protože včera si některé děti vybraly konstrukční úlohy a rozhodly se více ponořit do geometrie, pověděli jsme si dnes příběh o geometrii, jak se lidé ve starověkém Egyptě těšili na povodně a co po nich vždy následovalo. Zeptejte se doma. A třeba i proč byli velmi vážení napínači lan a jak o svoji váženost přišli :) Když už jsme...

Dnes jsme měli další narozeninový rituál. Česťa slavil 11. narozeniny. Při této příležitosti věnoval třídě knihu Měli dinosauři blechy? Těšíme se, jak se s ní ponoříme do geologie. Tyto znalosti se nám budou hodit, protože už na Nový rok se z nás stanou prospektoři rýžující zlato. Prvňáci se seznámili s multiplikační tabulí, jiní násobili desetinná...

Prosinec jsme zahájili opět pomocí v záchranné stanici v Jaroměři. Děti, které s námi nejely, zatím vyráběly ve třídě adventní věnec, na kterém jsme si s jednodenním zpožděním zapálili první svíčku - SVÍCI PROROKŮ jako památku na proroky, kteří předpověděli Ježíšovo narození.