Domov seniorů

12.12.2018

Tak dnes jsme si zažili letos první Vánoce, a to v domově pro seniory. Děti si ve skupinkách povídaly s jednotlivými seniory, popřály jim krásné svátky, obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými dárky a zazpívaly koledy. Byl to velmi emotivní zážitek. Zapojily se naprosto všechny děti, i ty, které většinou potřebují dost motivovat, se tady naprosto samozřejmě okamžitě přidaly. My jsme s Niky jen dojatě pozorovaly, jak se děti vyptávají babiček a dědečků na Vánoce v jejich dětství a na jejich život. A dojaté byly i některé seniorky, které se slzami v očích vyprávěly. Děkujeme domovu, že nám to umožnil zažít.