Zápis do Montessori tříd

23.02.2019

Zápis do Montessori tříd v rámci ZŠ Náchodská proběhne ve čtvrtek 4. a pátek 5. dubna.
Budeme přijímat:

  • 6 prvňáků
  • 3 druháky
  • 5 třeťáků
  • 0 čtvrťáků
  • 2 páťáky
  • 1 šesťáka.

Požadujeme, aby se prvňáci zúčastnili našich předškolních dílniček (3 již proběhly, 2 jsou ještě před námi). U zájemců do vyšších ročníků požadujeme, aby se s námi individuálně domluvili a alespoň jeden den se do zápisu zúčastnili výuky v naší třídě.
Při přijímání budeme zohledňovat:
- předchozí zkušenost s alternativním vzděláváním (Montessori školka, lesní školka aj.)
- zda se u nás vzdělává již sourozenec
- účast na předškolních dílničkách (prvňáci) či absolvování min. jednoho dne u nás ve třídě
- spádovost (zaručuje přijetí do ZŠ Náchodská, nikoli do Montessori třídy)
Těšíme se na Vás!
V případě žádosti o přestup skupinek do vyšších ročníků nás prosím kontaktujte, budeme řešit individuálně.