Vznik písma a fotosyntéza

07.10.2020

Tento týden se kromě práce na pomůckách zabýváme stále ještě životem na planetě. Povídali jsme si o tom, že v davných dobách vývoje Země bylo ovzduší plné oxidu uhličitého a jiných plynů, které se při deštích měnily v kyseliny a rozpouštěly skály a do moří se dostalo příliš minerálů a nejrůznějších částic. Příroda vzniklou nerovnováhu vyřešila velkým zázrakem. Vznikl život! A sinice a později i zelené rostliny se začaly živit tím, co způsobovalo tuto nerovnovahu. Příroda je zkrátka geniální. A my jsme zkoumali, jak to ty rostliny vlastně dělají. Také jsme navázali na příběh, který nás seznámil s tím, jaké dary byly člověku dány do vínku. Dnes nám čtvrtý velký příběh objasnil, jak člověk objevil kresby, symboly a postupně vytvořil písmo. I to se v různých koutech světa vyvíjelo, než vzniklo písmo, které dnes používáme my. Děti si zkoušely psát svoje jméno tak, jak by ho zaznamenali v různých civilizacích, např. Egypťané, Sumerové, Vikingové nebo Féničané.. písmo Féničanů děti fascinovalo asi nejvíce. Nejenom kvůli tomu, že jako první začali používat symbol pro každou hlásku, a díky nim si nemusíme pamatovat tisíce symbolů, ale slova si jednoduše poskládáme z písmen, ale hlavně kvůli tomu, že nepsali samohlásky. Užili jsme si při tom dost legrace.