Velké příběhy

24.01.2019

Dnes jsme vzpomínali na všechny velké příběhy, které jsme si na podzim zažili. Každý se zamyslel nad tím, který příběh ho nejvíce oslovil a proč. Některé děti se rozhodly, že zkusí samy příběh prezentovat před celou třídou. Takže jsme byli znovu u toho, když vznikala naše Země a probíhal koloběh prvků, kdy to, co se zahřeje, zvětší svůj objem a stoupá vzhůru a to, co se ochladí, svůj objem zmenší a klesá dolů. Na padesátimetrové časové ose jsme si opět zažili, jak dlouho se utvářela naše Země a až na posledním centimetru se objevili na naší planetě lidé. Člověk byl obdarován velkými dary, zeptejte se doma, jakými :) A jak s nimi naložil? Společně s malým pravěkým chlapcem jsme se zamýšleli, jak něco sdělit ostatním z tlupy, kteří momentálně nejsou přítomni. A pozorovali, jak se z jednoduchých jeskynních obrázků vyvinula nejrůznější písma světa. A podobně i s čísly. A že svět není vždycky spravedlivý jsme si uvědomili v příběhu arabských čísel, která vymysleli Indové. Díky nim nemusíme udělat 31 čárek, ale stačí napsat jen 3 a 1. Ovšem záleží na pozici čísel. Indové totiž vymysleli poziční systém. A 31 je něco jiného než 13 :) Zkrátka dnes jsme projeli celý svět a celou historii Země během dvou bloků :) A co jste dnes zažili Vy?