Únor ve 3.M

29.02.2024

Ve třetím trojročí jsme si hned na začátku měsíce uspořádali ples. Ustrojili jsme se do společenského oblečení a moc jsme si to užili. Dále jsme se zúčastnili přednášky o Duševním zdraví, která probíhala v Nízkoprahovém centru Shelter. Na základě toho se poté děti věnovaly úvaze v češtině na téma psychohygiena a zjistily, že to je důležitá stránka žití. V průběhu února jsme probírali Severní Ameriku, kdy si děti k danému tématu vytvořily svůj vlastní časopis a nazvaly ho Poznáváme Severní Ameriku. Nedílnou součástí, jako tomu bylo v předchozích měsících, byla příprava na přijímací zkoušky. Ve finanční gramotnosti si děti opět zahrály hru o Finanční svobodě a také věnovaly čas a úsilí při zakládání firmy a podnikání. Z přírodovědných projektů byla pozornost věnována bezobratlým živočichům. Někdo vytvořil plakát, který ztvárnil výtvarně a někdo použil tablet, kde udělal digitální kvíz pro ostatní spolužáky. Pokračovali jsme také v dalších uměleckých slozích a to jak výtvarně, tak i přenesením do té doby formou kostýmů, účesů apod. A jelikož se blížil výjezd do Norska, děti si připravily anglickou prezentaci o Norsku, České republice, českých tradičních jídlech, krojích.. Bylo zapotřebí sepsat jídelníček a zjistit, jaké suroviny jsou v Norsku dostupné. Šťastnou cestu!