Alternativní škola v Trutnově

01.09.2017

Rozhodli jsme se zasadit se o to, aby v Trutnově vznikla od září 2018 alternativní škola. Chceme, aby Trutnov poskytoval vzdělávací možnosti velkoměsta se všemi výhodami malého města.

Proto děláme vše pro to, aby v Trutnově vznikla Montessori základní škola, která se bude v mnoha ohledech lišit od stávajících škol:

  • třídy školy budou věkově smíšené (vrstevnické učení)
  • učení bude respektovat osobní tempo žáka (skupinky napříč ročníky)
  • změní se hodnocení žáka (slovní hodnocení)
  • žák má zodpovědnost za své učení (sám si volí a plánuje)
  • učitel jako průvodce vzděláním (žák objevuje sám)

Protože jsme rozhodnutí toto k 1. 9. 2018 zrealizovat, podnikáme kroky ve dvou směrech:

  • žádáme o zápis soukromé školy do rejstříku škol
  • jednáme o možnosti, aby na některé stávající škole vznikly paralelně s běžnou výukou také Montessori třídy.