Škola v přírodě - Středověk

07.06.2024

Začátkem měsíce června jsme byli na STŘEDOVĚKÉ škole v přírodě, kde jsme se první den setkali s Rudolfem ll., Petrem Parléřem a Karlem lV.. Druhý den byl dnem řemeslníka. Ráno nás navštívil Cyril a Metoděj a děti se s nimi vydaly na jejich dlouhou pouť. Přinesli do našeho města hlaholici. Ve středověkých dílnách psali brkem, kreslili iniciály a barvili své oděvy hliněnou batikou. Někteří si u platnéře vyrobili rytířské štíty, jiní započali stavbu svého středověkého města. Večer jsme u ohně shlédli několik divadelních scének a starší ještě stihli natežit stříbro a po obchodních stezkách ho donesli do města. Třetí den nevolníka. Nás navštívila královna Kunhuta. Požádala nás, abychom vykoupili za 15 tisíc hřiven stříbra jejího syna Václava ll. ze zajetí. Stříbro jsme museli kutat, tavit a nakonec jsme si u mincmistra vyrazili pražské groše. Naši stavitelé postavili několik překrásných katedrál s vitrážovými okny. Nevolníci si na svých zahrádkách sesbírali něco málo zeleniny. Rozdělali ohně a uvařili výbornou polévku. Čtvrtý den šlechty, si děti zažily rytířský víceboj, kde si vyzkoušely různé disciplíny. Setkaly se s Anežkou Českou a Klárou z Asissi, které je vyzvaly k léčení nemocných zákeřnými středověkými nemocemi, např. mor. Vyzkoušely si výrobu zázračných mastí, lektvarů a škapulířů. Den jsme zakončili středověkým trhem, kde jsme si mohli za stříbrné groše nakoupit různé výrobky nebo služby. Nechyběl rytířský turnaj a všichni jsme objevili svůj kámen mudrců, který nosíme ve svém srdci. Těšíme se zítra domů.