Setkání zájemců o Montessori třídy

22.01.2018

Těšíme se, že se s Vámi ve čtvrtek 15. února 2018 v 16.30 setkáme a sdělíme si vzájemně svá očekávání, možnosti spolupráce, představu organizace výuky, podstatné informace k přijímání a docházce žáků. Budeme zkrátka diskutovat o tom, oč usilujeme. Setkání bude probíhat v prostorách našeho budoucího působiště, v přízemí zadní budovy ZŠ Náchodská.