Sebepoznávací hry

18.10.2018

Čtvrtkem a pátkem děti provázel Lukáš a asistovaly mu maminky. Děkujeme.
Ve čtvrtek byly na pořadu dne hlavně sebepoznávací hry. V pátek si děti daly s Lukášem do těla, vyzkoušely další gymnastické prvky (metaly přemety, skákaly přes bednu, krotily v letu kozu, promenádovaly se s přehledem a lehkostí po kladině). Po svačině se kluci chopili bubnů a společnými silami hledali stejné rytmy, zatímco holky pilně brnkaly na kytary. Pak se vystřídali. Po hudebce přišla na řadu pilná příprava dramatizace na téma rodič-dítě. Nechte si vyprávět, o čem :)