Třetí listopadový týden

24.11.2023

První trojročí žilo tento týden samozřejmě morčaty. Do běžného chodu třídy se zařadilo minimálně dvakrát denně luxování, protože piliny jsou úplně všude. Ale na velké radosti z přítomnosti Sušenky a Bublinky, které jdou z ruky do ruky, to nijak neubralo. I přes všechno mazlení, krmení a luxování zvládly děti i poměrně dost práce. Přečetli jsme si knihu Brumla a Remcík a dozvěděli jsme se, proč králíci žerou vlastní bobky. To se nám hodilo, protože totéž děti pozorovaly i u morčátek. Zabývali jsme se formou pevniny, vytvářeli ostrovy, jezera, poloostrovy, zálivy atd. a hledali je na mapě světa. Děti vyráběly vánoční přání. Někteří chlapci prozkoumávali zlomky a desetinná čísla, jiní se věnovali vyjmenovaným slovům či novým tvarům psacího písma. A tento týden jsme také měli trojlístky - individuální schůzky rodič-pedagog-žák, kdy jsme si společně povídali o uplynulém čtvrtletí a hledali cestu, jak ideálně nastavit vzdělávání konkrétního dítěte. Byl to na zážitky velmi bohatý týden.