Plavba

05.06.2023

Naše první deváťáky jsme s velkou salvou vypustili do světa. Ať Vás nepřestává bavit objevovat nové věci a dokážete se těšit na to neznámé, co Vás čeká! Pro dnešní svět dynamických změn je symbolika zámořských objevů více než příznačná. Svět se rychle mění a my ho musíme objevovat stále znovu a znovu. A naším posláním jako školy je udržet v dětech zvědavost na to, co přijde. Jsem hrdá, že se nám to podstatné daří. Byla radost pozorovat sladěnou posádku, která sice byla zasazená do nového prostředí starobylé lodi na moři, ale bylo patrné, že základ, jako spolupráce, společné řešení vzniklých situací, podpora sebe navzájem a ohleduplnost vůči sobě, je zkrátka v nich. Byla jsem na naši mládež neskutečně hrdá. Bylo mi ctí být roky u toho, když se z malých dětí stávali tito mladí lidé, kteří budou na spolupráci stavět budoucnost naší země (Země). Děkuju. N.