Plastika ČR

01.10.2020

Ve 2.M se věnujeme České republice. Rozhodli jsme se vytvořit její plastickou mapu. Pracovali jsme s hlínou. Každý si nejprve vypracoval na papír přesný obrys určitého kraje ČR a poté podle šablony vyřezal "svůj" kraj do hlíny. Začali jsme už i tvořit reliéf kraje, který příště doplníme, aby nám vznikla hliněná 3D mapa.