Monte Much

25.04.2024

Po včerejším příjezdu do Jilemnice jsme se hned vydali do nedalekého lesa na bojovku Vlajky. Po vylosování si družstva začala hodinu a půl trvající obrana našich vlajek a zároveň ukořistění vlajek jiného družstva. Vyběhaní, ale šťastní jsme se poté vydali zpět do školy na večeři. Následovalo pouštění námi komentovaných videí z Erasmů. Dnešní den je věnován nejprve přehazované, kde po dvou utkáních máme zatím na kontu 2 krásné remízy. Sportu zdar!