KRNAP

07.11.2019

Dopoledne nám svůj čas věnovala pracovnice KRNAPu. Poutavými ukázkami a vyprávěním jsme zjistili, jakými způsoby se roznáší v krajině semínka z místa na místo. Nabyté znalosti jsme si poté mohli oživit a prohloubit hravou formou v centrech aktivit. Práce se nám dařila a venku na procházce jsme si plni užitečných informací měli co vyprávět, pozorovat, hledat a sbírat.