Formy pevniny

07.09.2020

Stále prozkoumáváme svět. V pátek jsme si vymodelovali zeměkouli, rozřízli ji na polokoule a pak ji rozplácli na mapu. Zkoušeli jsme orientovat se na globusu i na mapě. Dnes jsme se zabývali formami, které může pevnina a vodní plocha mít. A po obědě jsme pojmenovávali kontinenty a přiřazovali k nim zvířata, která na daném kontinentu žijí.  Po svačině proběhlo totéž s velkými, tentokrát ale v angličtině :).