Dílničky pro zájemce o školku

16.04.2019

PRO ZÁJEMCE O MONTESSORI ŠKOLKU
Dílničky pro rodiče s dětmi se budou konat v pondělí 29.4. 2019 od 16:00 v MŠ Komenského.
Skupinky dětí budou zvány k aktivitám postupně. Při čekání bude možné využít zahradu s herními prvky.