Desetinná čísla a tři králové

09.01.2019

Po zlatém dobrodružství jsme měli jeden den na aklimatizaci v našich domovech a v pondělí jsme se opět všichni sešli ve škole. Bylo třeba opět nastavit řád a rytmus třídy. Hráli jsme si s desetinnými čísly, vyrobili filcové čtverce různých barev, z kterých jsme složili multiplikační koberec a zobrazovali na něm a četli nejrůznější desetinná čísla. Menší děti se naučily na velkém počítadle sčítat velká čísla s přechodem přes desítku. Prověřovali jsme si svoje dosavadní znalosti z českého jazyka. Učili se násobilku s pomocí vlastního těla. Vyprávěli jsme si o třech králích a dozvěděli se, že K + M+ B na dveřích neznamená Kašpar, Melichar, Baltazar, ale Christus mansionem benedicat neboli Kristus požehnej tomuto domu. A ve středu k nám po delší době přišla opět Mary Jean, takže se naše třída rozezněla angličtinou.