České vynálezy

29.01.2019

V pondělí a úterý jsme se zabývali opět desetinnými čísly. Pár dětí pronikalo hlouběji do tématu podmětu a přísudku a jiné luštily rébusy s vyjmenovanými slovy. Většina třeťáků ale objevovala tajemství písemného sčítání a odčítání. Protože ale neděláme abstraktní věci aniž bychom jim rozuměli, již dlouhou dobu jsme sčítali a odčítali na perlovém materiálu a známkové hře. Nyní jsme se to naučili současně s manipulací na pomůcce i zapisovat. A časem pomůcku už nebudeme potřebovat a budeme to dělat jen na papíře. Už ale budeme moc dobře vědět, co děláme. Nebudeme si mechanicky držet jedna aniž bychom věděli proč. I proto děti písemně odčítají jinak, než jste většina rodičů zvyklí. Prosím nepodsouvejte jim Váš způsob. Můžete jim říct, že vy jste se to ve škole učili takto, ale nesnažte se, aby to děti dělaly stejně. Možná časem přijdou na to, že Váš způsob je přehlednější atd., ale nechte je to objevit samotné. Díky. A když jsme u těch objevů, dnes jsme se zabývali také českými vynálezy a vynálezci. Děti nejvíc zaujal vynález kostky cukru. Prý je nejpraktičtější :) I když částečně ocenily i kontaktní čočky a to, že Ota Wichterle si první aparaturu na výrobu kontaktních čoček vyrobil z dětské stavebnice Merkur. A učili jsme se i mikroskopovat. Zítra očekáváme návštěvu z lesní školky. Tak se moc těšíme.