Badatelský měsíc

06.06.2020

Tento týden se započal badatelský měsíc. Děti si osvojují metody výzkumu a vedou si badatelský deník. V pátek i přes nepřízeň počasí vyrazily do Sklenářovic. Rozdělily se po třech a dostaly mapu a měly 2 hodiny na samostatný průzkum okolí. Srazili jsme se ve staré stodole, kde jsme si potvrzovali nebo vyvraceli hypotézy.