Adapťák ve Studánce

16.09.2022

Tento zářijový týden byli žáci z Montessori tříd na adaptačním pobytu ve Studánce u Vernéřovic. Celý týden se nesl v duchu dobývání a osídlování nových území Severní Ameriky. Děti si postavily své lodě a postupně se vyloďovaly na březích nového kontinentu. Na dobrodružných cestách po neosídleném území překonávaly překážky a čelily novým výzvám. Vypravily se do vnitrozemí, kde hledaly poklady. Nacházely drahocenné suroviny, například dřevo, kámen, rudu a vlnu. Nalezené pak na osadnickém sněmu směňovaly a využívaly na stavbu cest do hor a k řekám. Budovaly svá obydlí, školy, banky. Vyráběly si nástroje a zbraně k obraně před divokými indiány. Jednotlivé osady spolu začaly více spolupracovat a navzájem si pomáhat. Na konci týdne se osadníci vydali na vlak a v Trutnově se vrhli do náruče rodičů.