Montessori Farma

společenství  vrstevníků

vzdělávání propojené s praxí

v náruči přírody


Adolescentní program

Montessori vzdělávání je ve třetím trojročí (7. - 9. ročník) dost specifické. Vývojové období od 12 do 15 let je nesmírně dynamické a mládež prochází obrovskými změnami. Z fyzického hlediska je to období rychlého tělesného růstu, který je patrný, ale to, co je skryté, je hormonální bouře, kterou si mladý člověk prochází a kvůli které není příliš nastaven na přijímání akademických znalostí. Z psychologického hlediska je to kritické období plné pochybností, váhání, vášnivých emocí a nečekaného snížení intelektuální kapacity. Problém soustředit se na studium nesouvisí s nedostatkem vůle, ale je důsledkem fyzických a psychických změn, které se v žákovi odehrávají a které ho vyčerpávají. Proto Marie Montessori dospěla k názoru, že adolescent nemůže sedět ve škole a strávit většinu dne učením. Potřebuje prostředí, které mu dopřeje zažít si, co všechno dokáže a že může být prospěšný, prostředí, které mu dovolí odpoutat se od vlastní rodiny a dá mu pocítit, že někam sociálně patří, že je součástí skupiny.  Potřebuje místo, kde si může zažít a natrénovat sociální a ekonomickou nezávislost, nanečisto si zkusit být dospělým. Jde o centrum pro studium a práci, které je situováno na venkově, v přírodě, kde mládež žije, studuje a pracuje pod minimálním dozorem dospělých. Kde si mládež sama zodpovídá za fungování komunity, od jídla, úklidu, přes společnou smysluplnou práci na produktech, pro které se sama rozhodne atd. Takových center - farem existují po celém světě desítky. 

Naše pojetí farmy

Jsme tým lidí, který dělá svou práci rád, a snaží se, aby byla co nejsmysluplnější. Proto jsme založili v Trutnově v rámci stávající státní školy v září 2018 jednu Montessori třídu, která sdružovala žáky 1. - 5. ročníku. Další školní rok se děti rozdělily do dvou trojročí a v září 2020 jsme otevřeli třetí trojročí. 

Od září 2021 pracujeme na tom, aby naši adolescenti měli připravené prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám. A proto jsme začali budovat v souladu s Montessori principy zprvu skromnou podobu Montessori farmy, přeci jenom fungujeme teprve čtvrtý rok. Prozatím jsme za tímto účelem vyhradili část usedlosti, kde má náš spolek sídlo.

Ale aby byl celý projekt co nejsmysluplnější, mládež se na výstavbě svého centra podílí. Zaměřili prostory, nakreslili plány, navrhli využití a osazení prostoru nábytkem, podílí se na stavebních a dalších pracích.

Sedmáci a osmáci tráví jeden týden z měsíce budováním této farmy, mimo město, na vsi, jednoduše dostupné od školy. Užívají si pospolitosti, vzájemně regulují svoje chovaní tak, aby se jim jako celku dobře žilo. To je totiž pro adolescenty důležité. Ne to, co říkají dospělí, ale to, jak jsou vnímáni vrstevníky. Potřebují si zažít, že se o sebe zvládnout sami postarat a v rámci společenství hledat svoji roli, cítit se užitečně, hledat odpověď na velké otázky "Kdo jsem?" a "Jaká je moje role ve světě?" 

 A my jsme rádi, že můžeme být u toho a tuto možnost našim žákům dopřát.

Proč farma?

Budováním farmy se žáci seznámí se spoustou činností, pracovních profesí, společně si zde vaří, starají se o půdu a jejich učení se přirozeně prolíná s prací a zábavou. Vytváří si tak bezpečnou komunitu, kde jsou uspokojovány jejich fyzické, psychické a emocionální potřeby, zkrátka se zde učí životem.