Kleopatra a řezbářství

19.02.2019

Dnes jsme ukončili téma starověkého Egypta. Prošli jsme si vzestup i pád Kleopatry a zúčastnili se i jejího vstupu do posmrtného života. Také s Antarktidou jsme se dnes rozloučili. Probíhalo i řezbářské tvoření a děti si vyrobily dřevěný nůž na máslo. Malí se zabývali synonymy a antonymy a seznamovali se se známkovou hrou. A každý pokročil i ve své individuální práci týdne.
Moc děkujeme šikovnému tatínkovi za přidělání lišty v šatně, pomůže nám to v organizaci věcí. Po pátečním setkání jsme dostali hned několik nabídek na výpomoc a moc si jich vážíme. Doufám, že se zájemci na schůzce dozvěděli, co potřebovali. Snažila jsem se celé pololetí Vám v těchto příspěvcích přiblížit dění ve třídě. Doufám, že jste si udělali obrázek, jak to u nás funguje. Nadále budu přidávat příspěvky už jen příležitostně. Kdo by se chtěl přijít do třídy podívat na živo, je to určitě po domluvě možné a jste vítáni.