Geologický průzkum

15.06.2022

Tento týden jsme se zabývali horninami a nerosty. Vypravili jsme se do Horniho Maršova na geologický průzkum a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o místní krajině.