Ohlédnutí za prvním měsícem

17.10.2019

Začátek "školkového" roku spojený se vzájemným seznamováním proběhl v přátelské atmosféře. Během září jsme postupně zkrášlovali společné prostory, učili se zacházet s pomůckami a zvykali si na rozložení činností a aktivit během dne. Děti se seznamovaly s naší planetou Zemí, Českou republikou, městem Trutnov i školkou samotnou. Samy si již dokážou nakrájet ovoce a zeleninu, připravit svačinu pro své kamarády či provádět samostatně řadu jiných praktických činností. Každou středu se naše třída promění v jazykovou školku, kde si děti hravou formou osvojují základy angličtiny. Končící léto nám připomněly různé druhy obilí, které jsme se snažili poznávat. Nadcházející podzim nás uvítal ochutnávkou čerstvého ovoce, které jsme si vyzkoušeli i usušit. Dozvěděli jsme se, kam odlétají tažní ptáci i jak velký a těžký je čáp a vlaštovka. Kromě výletu za zvířátky do ZOO jsme se vypravili i do lesa, kde děti objevovaly krásu podzimní přírody plné barevných listů a všudypřítomných lesních plodů. Pro některé byla lákavá i možnost vyválet se ve spadaném listí. Na vlastnoručně vyrobených dráčcích si poté děti vyzkoušely sílu proudění větru. Za sebou již máme i první společné oslavy narozenin, které můžeme prožít za účasti rodičů.